Pressmeddelande

Det innebär förnybar energi för dig

Publicerad
Uppdaterad

Det är en stor skillnad på el om man ser det från miljöns sida, men vad innebär det egentligen för dig som konsument? Elbolaget Motala Energi förklarar.

Motala Energi är ett grönt elbolag som etablerades i Motala och som idag levererar el till nöjda kunder över hela Sverige. Företaget ägs av det skandinaviska holdingföretaget Stenvik Power Group (SPG)

Motala Energi: Det här är förnybar energi

Förnybar energi är energi som hämtas från outtömliga källor som sol-, vatten- eller vindkraft. Nyttjandet av sådana kraftkällor är av flera anledningar miljövänligare än nyttjandet av begränsade naturresurser.

Fossila energikällor och kärnkraft är mer miljöskadligt både i produktion, användning och avfallshantering, och kommer till slut att tömmas. De här källorna är därför inte hållbara i en mänsklig tidsskala. Kraftanläggningarna skapar även stor miljöbelastning på närområdet där produktionen äger rum. 

Förnybara källor är däremot jämnt fördelat geografiskt, och lokalt tillgängliga över merparten av världen. Då besparas mycket av miljöbelastningen från transport. I Sverige är mer än hälften av all elproduktion förnybar och energivänlig.

Vad förnybar energi innebär för dig 

Flera av dagens elbolag, som Motala Energi, erbjuder miljömärkt el. När du väljer en elleverantör med grön el-garanti, innebär det att din energiförbrukning täcks av en motsvarande produktion av förnybar energi. 

Då bidrar du till att öka användningen av förnybara energikällor, i stället för fossila källor. 

Det kommer vara samma el du får i eluttaget, men pengarna från din förbrukning går direkt till producenter av förnybar energi. Som konsument kommer du alltså inte märka skillnaden, varken på pris eller elens kvalitet, men du ger ett bra bidrag till miljön. 

Solenergi

Nästan all förnybar energi kommer från solenergi. Det inkluderar vatten- och vindkraft, bioenergi, våg- och saltkraft. Energin från solen utvinns även genom användning av solcellspaneler eller värmekraftverk.

Solenergi i sig räcker för att täcka hela världens energibehov. Mängden solenergi som träffar jorden under 40 minuter är i själva verket större än all energi som världens befolkning behöver på ett helt år. Därför undrar måna varför vi inte bara byter ut all kraftproduktion mot solenergi. 

Nackdelar med solenergi

Solenergi är den snabbast växande energikällan på världsbasis, men tekniken har dessvärre inte kommit tillräckligt långt för att vi ska kunna gå över helt till solenergi. 

Elen vi får från solen finns i utgångspunkt bara tillgänglig när solen skiner. Det betyder att vi inte kan utnyttja solenergin på natten, vintern eller när det är mycket moln, och det skapar utmaningar i ett land som Sverige.

Batterilagring är möjlig men fortfarande väldigt dyr i  en skala som är lika stor som ett vanligt hushåll. Solenergi bör därför användas i den stund den skapas. Många företag jobbar med den problemställningen för att göra lagring av solenergi billigare och mer tillgänglig.

Vattenkraft

Inom energiproduktion är vårt grannland Norge särskilt känt för sin kompetens inom utvecklingen av effektiva och miljövänliga vattenkraftverk. Norge är världsledande inom förnybar energi, och 98 % av elektriciteten kommer från vattenkraft.

Den uppenbara fördelen med att välja vattenkraft framför solenergi är att vattnet kan lagras i stora vattenmagasin. 

Bli en grönare konsument

Genom att välja en elleverantör som erbjuder miljömärkt el, kan du även bli en grönare konsument. Motala Energi erbjuder el från förnybara källor till nöjda kunder över hela landet.

Utöver att välja ett grönt elbolag, finns det mycket du som konsument kan göra för att bli grönare. Det viktigaste är:

  • Använd produkter till de går sönder
  • Reparera i stället för att ersätta
  • Reducera användningen av skadliga kemikalier
  • Köp begagnade kläder och varor
  • Välj mat från gröna producenter
  • Minska matsvinnet
  • Välj miljövänlig transport
  • Gör bostaden mer energieffektiv
  • Källsortera

Välkommen som kund hos Motala Energi – en nationell elleverantör med lokalt hjärta!

Annons