Pressmeddelande

Delårsrapport Quartiers Properties januari – september 2023

Publicerad

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

JULI – SEPTEMBER 2023

 • Intäkterna från operatörsverksamheten uppgick till 41 164 (38 166) TSEK varav Boho Club 37 100 TSEK, som därmed ökade sina intäkter jämfört med motsvarande period 2022 med 27,2%. Övriga intäkter från operatörsverksamheten avsåg uthyrningsverksamheten Quartiers Marbella Apartments.
 • Nettoomsättningen uppgick till 64 104 (78 385) TSEK motsvarande en minskning med 18,2%. Minskningen kan hänföras till färre sålda lägenheter under kvartalet jämfört med motsvarande kvartal 2022. 
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 9 129 (7 556) TSEK motsvarande en förbättring med 1 573 TSEK. EBITDA justerat för tidigare uppskrivningar av under perioden sålda lägenheter uppgick till 19 845 TSEK.
 • Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 22 940 (40 219) TSEK och avsåg försäljning av fem lägenheter i Hacienda Collection.
 • Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive avyttring av rörelsefastigheter uppgick till 9 236 (23 882) TSEK.
 • Bruttoresultatet förbättrades med 1 185 TSEK och uppgick till 9 586 (8 401) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till 302 (6 076) TSEK.
 • Resultatet per aktie för perioden uppgick till 0,01 (0,11) SEK. 

JANUARI – SEPTEMBER 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 182 195 (167 355) TSEK motsvarande en tillväxt med 8,9%.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 3 319 (333) TSEK motsvarande en förbättring med 2 986 TSEK. EBITDA justerat för tidigare uppskrivningar av under perioden sålda lägenheter uppgick till 39 027 TSEK.
 • Intäkterna från operatörsverksamheten uppgick till 83 559 (73 367) TSEK motsvarande en tillväxt med 13,9%. Intäkterna från avyttring av fastigheter uppgick under perioden till 98 636 (93 988) TSEK och avser försäljning av 20 lägenheter i Hacienda Collection.
 • Bolagets kassaflöde från den löpande verksamheten inklusive avyttring av rörelsefastigheter uppgick till 60 369 (31 057) TSEK.
 • Bruttoresultatet förbättrades med 5 416 TSEK och uppgick till 7 932 (2 516) TSEK.
 • Resultatet efter skatt uppgick till -22 150 (-23 584) TSEK.
 • Resultatet per aktie för 1 januari – 30 september 2023 uppgick till -0,38 (-0,45) SEK. 
 • Redovisat eget kapital per den 30 september 2023 uppgick till 223 135 (253 559) TSEK.
 • Bolagets substansvärde per den 30 september 2023 uppgick till 320 839 (320 172) TSEK motsvarande 5,56 (5,55) SEK per aktie. Substansvärdet har justerats för preferensaktieägarnas andel av eget kapital motsvarande 81 238 TSEK, samt ackumulerad ej utbetald utdelning och dröjsmålsränta på ej utbetald utdelning om 27 426 TSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER DET TREDJE KVARTALET

 • En extra bolagsstämma den 20 juli beslutade att återuppta den kvartalsvisa utdelningen på bolagets preferensaktie med start den 30 september.
 • Den 23 augusti godkände kommunstyrelsen i Marbella kommun den av bolaget föreslagna modifieringen av aktuell detaljplan på fastigheten Centro Forestal Sueco. Beslutet ökar avsevärt sannolikheten att Quartiers kommer att erhålla 20 000 nya kvadratmeter byggrätter på sina fastigheter i Marbella i enlighet med vad som tidigare har kommunicerats.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG.

 • Den 4 oktober ingick bolaget ett samarbetsavtal med Nowonomics AB och QQM Fund Management avseende etableringen och marknadsföringen av gemensamma fastighetsfonder. Som en del av samarbetet investerar Quartiers Properties totalt 12,6 MSEK i Nowonomics AB (publ) (”Nowo”) via två riktade emissioner. Den första emissionen om 6,3 MSEK genomfördes den 4 oktober och den andra delen kommer att genomföras i januari 2024.
 • Den 2 november ingick bolaget avtal med Taylor Wimpey de España S.A.U om att sälja projektet Altura160 i Benahavís för en köpeskilling i EUR om motsvarande 107,2 MSEK. Betalning sker kontant och därmed frigör Quartiers ett kassaflöde om 97,7 MSEK under de kommande 13 månaderna.

VD har ordet

Det är med stor stolthet jag reflekterar över vår resa och delar med mig av bolagets framsteg. Genom den framgångsrika avyttringen av projekt Altura160 och ett betydande antal lägenheter i Hacienda del Señorio de Cifuentes, har vi inlett en ny fas i vår tillväxtresa. Projekt Altura160 avyttras med en premie om 62,9 MSEK jämfört med bokfört värde samtidigt som vi frigör kassa om 97,7 MSEK under de kommande 13 månaderna.

Vårt engagerade och skickliga driftteam i Boho Club har återigen överträffat sig själva och trots makroekonomiska motgångar har vi lyckats öka våra intäkter med 27 procent från 2022 – ett år som redan var starkt för hotellindustrin. Vårt strategiska beslut att fokusera renodlat på hotellfastigheter har börjat bära frukt.

Den avslutade verksamheten i vårt lägenhetshotell – dess sista operationella dag var den 31 oktober – har spelat en viktig roll. Den har inte bara genererat ett positivt kassaflöde som vi återinvesterat i fastigheten, men också omvandlat platsen till en livlig och eftertraktad destination. Vårt driftteam har med sitt personliga förhållningssätt och serviceinriktade mentalitet lyckats skapa ett varaktigt värde som bland annat återspeglas i försäljningen av Altura160.

I vår strävan att förädla våra hotellfastigheter har vi även på Golden Mile tagit viktiga steg framåt. Vi har belönats för vårt arbete med att säkra ytterligare byggrätter, vilket gör att vi närmar oss en potentiell värdeökning på uppskattningsvis 860 MSEK, motsvarande 15 SEK per stamaktie.

Med framgången från Hacienda del Señorio de Cifuentes och Altura160 ser vi nu fram emot att replikera dessa vinster på Golden Mile, en möjlighet som kan förändra spelplanen för vårt bolag.

För att säkra fortsatt tillväxt arbetar vi nu med att strukturera bolaget för framtiden. I samarbete med Nowonomics AB utvecklar vi ett fondupplägg som syftar till att effektivt säkra en kontinuerlig kapitaltillförsel för långsiktiga investeringar. Vidare utforskar vi i Spanien möjligheten att integrera delar av vårt fastighetsbestånd i en spansk fastighetsfond – det mest kostnadseffektiva sättet att hantera lönsamma fastigheter och attrahera internationella investerare direkt till våra projekt.

Vi står idag starkare än någonsin med en mer fokuserad och kostnadseffektiv struktur än tidigare. Vi ser med tillförsikt fram emot att utnyttja de verktyg vi har satt på plats för att driva bolaget mot en lönsam och balanserad tillväxt.

Avslutningsvis, missa inte chansen att besöka Marbella nu under hösten. Med temperaturer strax över 20 grader och strålande sol, är det min personliga favorittid att njuta av Costa del Sol.

Marcus Johansson Prakt
Verkställande direktör

Denna information är sådan information som Quartiers Properties AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 08:00.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta:

Quartiers Properties

Marcus Johansson Prakt, VD
E-post: marcus.prakt@quartiersproperties.se
Telefon: +46 72-018 5998
Hemsida: www.quartiersproperties.com

Kort om Bolaget
Quartiers Properties är ett fastighetsutvecklingsbolag i toppskiktet avseende design och kvalitet med verksamhet på den spanska solkusten. Bolaget grundades 2014 och har sedan dess byggt upp en fastighetsportfölj av både förvaltningsfastigheter och projektfastigheter. Bolaget utvecklar, säljer och hyr ut fastigheter.

Quartiers Properties äger och driver Boho Club som är en boutiqueresort på Golden Mile i Marbella med restaurang och 40 hotellrum. Projektet är prisbelönt för sin design och arkitektur och både hotellet och restaurangen har sedan lanseringen 2019 etablerat sig som en ledande aktör i Marbella. Besök Boho Clubs hemsida www.bohoclub.com för att boka hotellrum eller ett bord i restaurangen. Restaurangen är öppen varje dag och serverar frukost, lunch och middag.

Quartiers Marbella Apartments är ett lägenhetskomplex i Benahavis, grannkommun till Marbella där Quartiers bedriver lägenhetsuthyrning. Boendet passar utmärkt för både kort- och långtidsboende och är populärt bland såväl familjer som grupper som besöker Marbella för semester, träningsresor eller för att spela golf. Besök hemsidan www.quartiersmarbella.com för att boka din lägenhet.

Hacienda Collection är ett lägenhetsprojekt i Benahavis, strax utanför Marbella där Quartiers Properties säljer lägenheter som är redo för omedelbar inflyttning. Lägenheterna ligger i ett gated bostadsområde med utsikt över medelhavet. Bostäderna erbjuder en öppen och rymlig planlösning med stora fönster, kök av hög standard, separat tvättstuga med två till tre sovrum. De generösa terrasserna erbjuder gott om utrymme för att umgås med familj och vänner. Vänligen besök hemsidan för mer information och för att boka en visning, på plats eller digitalt: www.haciendacollection.es.

Mangold är Bolagets Certified Adviser. Mangold nås på telefonnummer 08-503 015 50 eller e-post ca@mangold.se.

Annons