Pressmeddelande

Cybercom påvisar fördomar med socialt experiment

Publicerad

Cybercom har utvecklat True Colors, en applikation för att påvisa hur yttre attribut påverkar människors uppfattning av varandra. Med ett filmat socialt experiment vill Cybercom lyfta problematiken med omedvetna fördomar och vikten av mångfald inom IT-branschen. 

Många olika faktorer ligger bakom den låga andelen kvinnor i IT-branschen. I ett filmat experiment ville Cybercom påvisa hur omedvetna fördomar är en. Till experimentet utvecklades augmented reality (AR) applikationen True Colors.

– På Cybercom arbetar vi för att skapa en arbetsplats för alla. Mångfald, oavsett om det gäller kön, ålder, etnicitet eller religion, är oerhört viktigt för oss och centralt för att vår verksamhet ska fortsätta utvecklas. Men vi förstår även att det finns flera faktorer som är utmanande för att IT-branschen ska nå en verklig mångfald. Omedvetna fördomar är en av dessa och därför har vi valt att belysa problematiken i detta experiment, säger Niklas Flyborg, VD på Cybercom.

Efter att användaren placerar telefonen i ett headset och riktar kameran mot en annan person, förvrängs dennes röst och bilden anonymiseras med en färgglad kameleont. Appen gör det omöjligt att identifiera eller omedvetet döma en person baserat på hur denne ser ut eller låter.

Under experimentet fick fyra testpersoner sätta på sig headsetet. De blev sedan placerade framför fyra andra personer med vitt skilda yrken och intressen som berättade om sin bakgrund. Först i steg två fick testpersonerna ta av sig headsetet, se vilka de lyssnat till och försöka para ihop rätt berättelse med rätt person. I majoriteten av fallen blev gissningarna fel och personerna parades ihop enligt en mer stereotyp bild av deras yrken och intressen.

– Med True Colors och experimentet vill vi visa att alla kan råka döma någon utifrån fel premisser utan att vi ens är medvetna om det. Vi och många av våra branschkollegor arbetar aktivt för att på olika sätt belysa och förändra de faktorer som gör att mångfalden och inte minst andelen kvinnor i branschen är så pass låg. Självklart finns det flera anledningar, inte minst att vi måste göra IT och teknik mer attraktivt för kvinnor, men även motverka fördomar och krossa glastak. Med experimentet hoppas vi kunna bidra med en liten tankeställare till oss alla, säger Kristina Cato, kommunikationschef på Cybercom.

Se experimentet här: https://youtu.be/cz_C5Wiweg0

Om Cybercoms mångfaldsarbete:

  • Stiftelsen AllBright uppmärksammade 2015 att Cybercom var bäst i teknikbranschen avseende andelen kvinnor i ledande positioner med 36 % kvinnor i ledningsgruppen. Cybercom arbetar aktivt för att attrahera fler kvinnor till företaget genom att delta vid olika utbildningstillfällen och evenemang. Nu senast som sponsor till Women in Tech.
  • Vid slutet av 2016 var andelen anställda kvinnor hos Cybercom 18 % men med målet att ha minst lika många kvinnliga medarbetare som andelen kvinnor som tar examen på de tekniska universiteten, dvs minst 30 % långsiktigt.
  • För att i tidig ålder attrahera unga flickor och pojkar till branschen bjuder Cybercom regelbundet in föräldrar och deras barn till att lära sig koda och inspireras till att bygga upp ett intresse och en nyfikenhet för IT och teknik. Cybercom är även en huvudpartner till Hello World som ordnar läger och meetups för digitalt skapande på skollov och helger för barn och ungdomar från hela Sverige.
  • Cybercom har en stor andel medarbetare med internationell bakgrund och deltar bland annat i Talents without Boarders, Good Malmö, LinkedIns Welcome Talent för att ytterligare öka den andelen. FN:s tidigare generalsekreterare Ban Ki-moon besökte Cybercom i Stockholm med anledning av vårt arbete med arbetskraftsinvandring.
Annons