Pressmeddelande

Bricknode Broker gör finansiella institutioner PSD2 kompatibla genom öppet API

Publicerad

Bricknode Broker (www.bricknodebroker.com), som funnits på marknaden i sex år, är en av de första molnbaserade affärssystemen för finansiella institutioner som är PSD2 kompatibelt. Bricknode Broker har ett öppet api som våra kunder kan erbjuda till sina partners.

Värdepappersbolag, som online mäklare, letar ständigt efter sätt att öka värdet för sina kunder. Genom PSD2-regleringar tvingas finansiella institutioner att öppna sina system till omvärlden. Detta bör inte ses som något negativt för finansiella institut utan istället ett tillfälle att omfamna alla de möjligheter som skapas.

FinTech innovatörer knackar på dörrarna till finansiella institutioner varje dag med förhoppningen att få användare till sina produkter. En av de huvudsakliga barriärerna är att traditionella system för exempelvis backoffice inte har haft något inbyggt API och därmed skulle det bli mycket kostsamt, eller till och med omöjligt, att etablera sådan funktionalitet i befintliga system.

Integration mot FinTech partners och tjänsteleverantörer

Bricknode Broker är en av de första molnbaserade värdepapperssystemen som har ett öppet API där värdepappersbolag och deras partners kan komma åt allt från betalningar till aktieaffärer och värdepappersinformation. Finansiella institutioner kan sedan öppna isär sig för FinTech företag och andra partners vilka enkelt kan integrera sina lösningar för kunder till institutionerna eller till institutionen som använder Bricknode Broker.

Integrationer mot rådgivarpartners

Värdepappersbolag har ofta associerade finansiella rådgivare som kan dra stor nytta av denna möjlighet. Med den öppna API som finns i Bricknode Broker kan rådgivarna bygga sina egna appar som deras kunder kan använda och på det sättet generera fler affärer genom en bättre upplevelse för konsumenten. Rådgivaren skulle också kunna lansera sina egna mobila tjänster tack vare att värdepappersbolaget möjliggör detta. Den här möjligheten gör att partners blir nöjdare och upplever en större frihet i sin egen affär samtidigt som utbudet av tjänster kan ökas utan att kostnaderna går upp.

Bricknode Broker erbjuds som en “off the shelf”-lösning online där värdepappersbolag kan få tillgång till systemet omgående och konfigurera detta enligt sina behov..

“Bricknode har alltid varit en förespråkare för öppenhet och vi vill göra det möjligt för våra användare att göra affärer på Internet med fullständig frihet att koppla sig till andra parter. PSD2 är ett kvitto på att myndigheterna delar vår åsikt.” sade Stefan Willebrand, VD och medgrundare av Bricknode.

Annons