Pressmeddelande

Appspotr tecknar avtal med handelsplatskund

Publicerad

Appspotr meddelar att bolaget har tecknat två avtal med en handelsplatskund i Sverige. Avtalet avser leverans och underhåll av två informationsappar för intern kommunikation. Ordervärdet uppgår totalt till ca 500 000 kr.

Appspotr har idag tecknat avtal med en kund verksam inom handelsplatser i Sverige om leverans av två informationsappar för information och kommunikation gentemot egen personal vid kundens handelsplatser.

Ordervärdet totalt för båda appleveranserna uppgår till cirka 500 000 SEK och orderregistreras i första kvartalet 2023 i affärsområdet Studios fullservicetjänster. Av den summan är ca 200 000 SEK startavgifter och ca 300 000 SEK abonnemangsavgifter fördelade över 25 månader (ca 6000 SEK per månad och app). Omräknat i ARR är affären värd ca 144 000 SEK.

Av konkurrensskäl kommuniceras inte kundernas namn.

För ytterligare information kontakta:

Patric Bottne, VD Appspotr AB (publ)

Mobil: +46 701 46 61 89

E-post: patric@appspotr.com

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, tel. +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Appspotr

Appspotr är ett IT-bolag som utvecklar, säljer och marknadsför mjukvarulösningar för utveckling av mobila appar med fokus på Low Code som innebär att användaren kan skapa mobila appar utan förkunskaper inom kodning. Via bolagets plattform Appspotr 3 erbjuds tjänster relaterade till formgivning, innehåll och publikation som innebär snabbare, effektivare produktion av appar till en väsentligt lägre kostnad. Kunderna återfinns bland annat inom IT-bolag, webbutvecklare och andra företag vilka utvecklar mobila applösningar till slutkund samt inom företag och organisationer med behov av apputveckling inom organisationen. Moderbolaget Appspotr AB har sitt säte i Göteborg. Dotterbolaget Appspotr South Asia Ltd har sitt säte i Colombo, Sri Lanka.

Annons