Pressmeddelande

AcuCort tecknar sitt första kommersiella avtal för bolagets läkemedel Zeqmelit™

Publicerad

AcuCort AB (publ) (Spotlight Stock Market: ACUC) meddelar idag att bolaget har tecknat ett exklusivt kommersiellt avtal med det globala biofarmabolaget Kamada Ltd . , (NASDAQ: KMDA; TASE: KMDA.TA). Avtalet ger Kamada exklusiv rättighet till att marknadsföra, sälja och distribuera AcuCorts läkemedel Zeqmelit™ för bland annat behandling av akut allergi på den israeliska marknaden.

Kamada Ltd. är ett ledande globalt biofarmabolag med en väletablerad infrastruktur för marknadsföring, försäljning och distribution av kommersiella läkemedelsprodukter i mer än 30 länder. Bolaget är välrenommerat och har en stark position på sin hemmamarknad i Israel där Kamada idag distribuerar mer än 20 läkemedelsprodukter.

Enligt avtalet ansvarar Kamada för kommersialiseringen av Zeqmelit™ i Israel och har exklusiv rättighet till marknadsföring, försäljning och distribution av läkemedlet på denna marknad. Således åligger det Kamada att registrera Zeqmelit™ i Israel. Kamadas bedömning är att kunna lämna in en ansökan om registrering och marknadsgodkännande till den israeliska myndigheten MOH, Ministry of Health, under det första kvartalet 2023. Handläggningen av ansökan förväntas ta mellan 8 -24 månader.

– Vi är mycket glada över att teckna detta kommersiella avtal med Kamada för den israeliska marknaden. Kamada är ett mycket välrenommerat bolag och Zeqmelit™ kommer att komplettera deras produktportfölj inom allergi. Avtalet är en historisk och kommersiell milstolpe för AcuCort. Det är också en bekräftelse på att AcuCorts innovativa läkemedel Zeqmelit™ är kommersiellt intressant och attraherar partners, säger Jonas Jönmark, vd för AcuCort AB.

I utvecklingen av Zeqmelit™ har AcuCort lyckats kombinera fördelarna med den välbeprövade substansen dexametason och den patenterade användarvänliga munfilmen för snabb tillgänglighet och lindring i akuta situationer som t.ex. svåra och akuta allergiska reaktioner.

Denna information är sådan som AcuCort AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 november 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Jonas Jönmark, vd, AcuCort AB
Telefon: 070 365 5400
Epost: jonas.jonmark@acucort.se

Om AcuCort AB (publ)
AcuCort har utvecklat och kommersialiserar Zeqmelit™, en ny snabblöslig munfilm att lägga på tungan, baserad på den välkända kortisonsubstansen dexametason. Läkemedlet är en smart produkt i en ny, innovativ, patenterad och användarvänlig administrationsform i första hand för behandling av svåra och akuta allergiska reaktioner, krupp hos barn, illamående och kräkningar vid cellgiftsbehandling samt för behandling av patienter med covid-19 som behöver kompletterande syrebehandling. Zeqmelit™ är godkänt i Sverige, Danmark och Norge. Sammantaget stärker det bolagets bedömning att tiden fram till kommersialisering kan vara relativt kort. AcuCort (kortnamn: ACUC) är noterat på Spotlight Stock Market. Besök gärna www.acucort.se.

Om Kamada Ltd.
Kamada Ltd. är ett vertikalt integrerat globalt biofarmabolag fokuserat på plasmabaserade specialistläkemedel, med en bred portfölj av produkter på marknaden, en robust pipeline av produkter under utveckling och branschledande tillverkningskapacitet. Bolagets strategi är inriktad på att driva lönsam tillväxt från sin nuvarande kommersiella verksamhet samt sin tillverknings- och utvecklingsexpertis på marknaden för plasmabaserade biofarmaprodukter. Kamadas kommersiella produktportfölj inkluderar bolagets egenutvecklade och FDA-godkända produkter GLASSIA® och KEDRAB® samt bolagets nyligen förvärvade FDA-godkända plasmabaserade hyperimmunprodukter CYTOGAM®, HEPAGAM B®, VARIZIG® och WINRHO®SDF. Bolaget har ytterligare fyra plasmabaserade produkter som är registrerade på marknader utanför USA. Bolaget distribuerar sin portfölj av kommersiella produkter direkt och genom strategiska partners i mer än 30 länder; inklusive USA, Kanada, Israel, Ryssland, Brasilien, Argentina, Indien och andra länder i Latinamerika och Asien. Bolaget har i sin pipeline en bred portfölj av produkter under utveckling, bland annat en inhalerad Alfa-1 antitrypsin-produkt för behandling av AAT-brist, för vilken bolaget för närvarande genomför den kliniska InnovAATe-studien, en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, registreringsgrundande fas 3-studie. Bolaget utnyttjar sin expertis och närvaro på den israeliska läkemedelsmarknaden för att där idag distribuera mer än 20 produkter som tillverkas av tredje part i Israel. Kamada har nyligen lagt till elva biosimilar-produkter till sin israeliska distributionsportfölj. Förutsatt godkännande av EMA och de israeliska (MOH) myndigheterna förväntas dessa lanseras i Israel fram till 2028. FIMI Opportunity Fund, det ledande privata riskkapitalbolaget i Israel, är bolagets huvudägare och äger cirka 21% av de utestående stamaktierna.

Annons