Finans Nyhet

Positiv trend i koppar

Publicerad

Koppar handlas nu över 50 dagars glidande medelvärde vilket är positivt för den långa trenden.

För att kursen ska ta fart på allvar behöver motståndet vid 465 dollar brytas skriver Kristofer Berggren, CMC Markets TA-expert.

Koppar

Koppar är nu åter över 50 dagars medelvärde (blå linje) vilket är positivt för den långa trenden. Kursen vände vid stödet kring 423 (röd linje) och har nu brutit igenom motståndet vid 445.

För att kursen på allvar ska ta fart igen behöver motståndet vid 465 (svart linje) brytas. På nedsidan finns stöd vid 445 och 423. Positivt för kursen är att det negativa momentum som skapats i MACD börjar avta samt att stochastic vänt upp från låga nivåer.

Annons

AUD/USD

AUD/USD har sedan kursen toppade i början av november skapat en stigande triangelformation. Kursen befinner sig nu ovanför den övre svarta linjen i formationen vilken agerar motstånd (1,0175).

Innan kursen på allvar bryter sig ur formationen så behöver den även ta sig förbi motståndet vid 1,0229 (röd linje). På nedsidan finns stöd vid 1,0175 (tidigare motstånd) samt den nedre svarta linjen i formationen.

Medelvärderna i MACD har planat ut den senaste tiden vilket skapar utrymme för en reaktion på upp- eller nedsidan. Stochastic är på höga nivåer vilket kortsiktigt begränsar utrymmet på uppsidan.

Annons

EUR/USD

Efter att testat stödet vid 38,2 % i fibonacci (1,3486) vände kursen upp och nu tagit sig fram till motståndet vid 1,3860 (röd linje). Bryter kursen igenom motståndet agerar 76,4 % (1,3947) nästa nivå.

På nedsidan finns stöd i första hand vid 61,8 % (1,3740) och den stigande trendlinjen (svart). Skulle dessa fallera finns stöd vid 50 % (1,3575). E

ftersom kursen stigit ganska kraftigt utan någon egentlig rekyl befinner sig stochastic på höga niåer vilket kan begränsa uppsidan kortsiktigt.

Annons

Kristofer Berggren, CMC Markets

Annons