Finans Nyhet

Porrveteranen åtalas för grova skattebrott

Publicerad
Uppdaterad

Porr- och fastighetsentreprenören Rolf Rahm åtalas för omfattande skatte- och bokföringsbrott. Anklagas för att ha smitit från 7 miljoner i skatt.

Sara Johansson

Rolf Rahm har gäckat myndigheterna i årtionden efter kontroversiella affärer i fastighets- och erotikbranschen. Nu har Ekobrottsmyndigheten åtalat mot honom för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott.

Åtalet kom efter en omfattande skatterevision 2006 i hans enskilda firma Rolf Rahm Invest.

Kammaråklagare Patrik Säflund från Ekobrottsmyndigheten skriver i stämningen att Rolf Rahm systematiskt har struntat helt i att redovisa sina inkomstdeklarationer för åren 2002, 2003 samt 2005. För året 2003 har han dessutom lämnat oriktiga uppgifter till Skatteverket eftersom han inte har redovisat sin näringsverksamhet.

Annons

Enligt åklagaren har han totalt undanhållit 6,6 miljoner kronor i skatt.

Enligt åtalet handlar det om skatt på hyresintäkter som Rolf Rahm har fått från sina fastigheter. Verksamheten har ”omsatt mycket betydande belopp” som betyder att många skattemiljoner undandragits från staten.

Fastighetsrörelsen driver han genom enskilda firman Rolf Rahm Invest, där han äger tre hyreshus med 122 lägenheter.

Annons

Skatteverket har haft ögonen på honom sedan 70- och 80-talet och det är inte första gången som han blir upptaxerad.

Efter skatterevisionen anmälde Skatteverket Rolf Rahm till Ekobrottsmyndigheten. I anmälan från 2007 skriver myndigheten att Rolf Rahm struntat i att redovisa hyresintäkter under fem år för samtliga lägenheter, vilket, enligt anmälan, motsvarade 16,8 miljoner kronor i obetalda skatter.

Men processen har haft många turer hos både Skatteverket och i Förvaltningsdomstolen då Rolf Rahm har överklagat besluten.

Annons

Skattebeloppet har under åren justerats ned, vilket avspeglas i åtalet.

Förvaltningsrätten kom den 15 december 2010 med sin dom, som säger att Rolf Rahms inkomster för taxeringsåren 2002-2006 ska höjas med cirka 17 miljoner kronor. Enligt domen ska Rahm betala skattetillägg på 40 procent på den slutliga skatten.

– När domen meddelades så väcktes åtalet, säger kammaråklagare Patrik Säflund vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Skatteverkets krav på Rolf Rahm landade slutligen på ett skattebelopp på drygt 6,7 miljoner kronor samt ett skattetillägg på nära 1,3 miljoner kronor.

Rolf Rahm har i förhör erkänt att han inte lämnat in sina inkomstdeklarationer för de aktuella åren och därför heller inte redovisat sin näringsverksamhet, men han har inte hållit med Skatteverket om beloppen.

Förvaltningsrätten tillägger i domen att Skatteverkets beslut är ”välgrundade och framstår som snarast tilltagna i underkant och är därmed skäliga.”

Rolf Rahm har i sitt försvar pekat på att han var sjuk under den aktuella perioden. Domstolen skriver att läkarintygen styrker hans bristande hälsa men visar inte sambandet till att han inte klarat av att deklarera.

Rolf Rahm har även påpekat i förhör att han främst haft rollen som fastighetsskötare och inte haft ansvar för den ekonomiska delen. Han har bara sett till att hyrorna har kommit in på kontot.

Utredningen som Skatteverket har gjort visar att hyresintäkterna har gått in på två huvudkonton som inte tillhör fastighetsrörelsen. Dels har pengar gått in på Rolf Rahms privatkonto, dels till ett aktiebolag som ägs av hans hustru.

Rolf Rahm menar även att flera av lägenheterna har stått tomma och därför inte genererat några hyresintäkter. Förvaltningsrätten bedömer att ”det är osannolikt att vissa lägenheter i fastigheter med ett gynnsamt läge i Stockholm inte skulle användas för uthyrning under flera år.”

Enligt granskningen har även myndigheten funnit att flera av de hyresgäster som Rolf Rahm har påstått hyr lägenheter aldrig har bott där alternativt varit utflyttade sedan länge.

Rolf Rahm kommer att möta kammaråklagare Patrik Säflund under en huvudförhandling om skattebrottet och bokföringsbrottet i Stockholms tingsrätt i maj.

Rolf Rahm, som redan har betalat sina skulder till Skatteverket, försvarar sig via sin advokat Bengt A Eriksson genom att peka på Europadomstolens beslut om förbud mot dubbel bestraffning. Eftersom han har påförts skattetillägg ska han inte straffas ytterligare, enligt försvaret.

Domen i Förvaltningsrätten är ännu inte överklagad.

Realtid.se har talat med Rolf Rahm som har avböjt att kommentera. Realtid.se söker även hans ombud och försvarare Bengt A Eriksson.

Åtalades av JK

Rolf Rahm gjorde sig ett namn redan under 70- och 80-talet då han drev en rad kända krogar i Stockholm.

Mest uppmärksammad blev han för sin inblandning i Videocenter Scandinavia AB – då en av Sveriges största grossister i hårdporr. Efter en polisrazzia i porrlagret åtalades han 1994 för olaga våldsskildring.

Polisen beslagtog ett 40-tal olika filmtitlar där kvinnor utsattes för grova övergrepp.

Den 11 december 1997 kom Svea hovrätt fram till att han haft ansvar för att dessa filmer spridits.

Prövningen av själva yttrandefrihetsbrottet drog dock ut på tiden.

JK lade ned brottmålet om olaga våldsskildring år 2001. Året efter beslutade tingsrätten att konfiskera sex av videofilmerna, vilket Rolf Rahm inte motsatte sig.

Rolf Rahms verksamheter

Utöver fastighetsförvaltningen som Rolf Rahm driver genom bolaget Rahm Invest ägde Rolf Rahm under den aktuella brottsperioden även tre andra bolag:

• Rolf Rahm drev en restaurangverksamhet genom bolaget Lindoff & Co, Fisk och Vilt AB som han ägde tillsammans med sin hustru. I styrelsen satt även en av hans döttrar som suppleant.

• Genom bolaget Video-Center Scandinavia AB drev han tidigare en av Sveriges största grossister i hårdporr.

• En del av restaurangverksamheten drevs även genom bolaget Futurama AB.

Annons