Finans Nyhet

Pernilla Ström överklagar FI:s beslut

Publicerad

Hon riktar i sitt nyinlämnade överklagande frän kritik mot svartlistningen av HQ:s styrelse. Och kräver att beslutet hävs.

Det var i samband med prövningen av Pernilla Ströms nya styrelseuppdrag i E. Öhman J:or Fonder som FI tog chansen att ta ett principbeslut.

Nu överklagar Pernilla Ström FI:s beslut som gör gällande att hon tillsammans med hela HQ AB:s styrelse hålls ansvarig för HQ Banks kollaps.

Hon vill att beslutet ändras så att hon bedöms lämplig att sitta i styrelsen för ett finansiellt bolag.

Annons

I sitt överklagande riktar Pernilla Ström stark kritik mot FI och vad hon anser vara en ”kollektiv bestraffning”.

Och hon anser att FI inte har gjort någon granskning av hur hon som styrelseledamot agerat i HQ.

”Jag har aldrig blivit dömd, har inte blivit delgiven misstanke om brott, har aldrig varit inblandad i någon konkurs, har aldrig misskött mina förpliktelser mot samhället och har aldrig haft någon betalningsanmärkning…

Annons

”Finansinspektionen uttalar sig i beslutet om min personliga lämplighet i termer av ”ansvarskänsla” och ”omdöme” utan att någon gång ha hört mig eller intervjuat mig.”, skriver hon.

Med svartlistningen av HQ AB:s styrelse var det första gången som FI slagit fast att även det finansiella holdingbolagets styrelse har ett ansvar för sitt dotterbolags kollaps. Men Pernilla Ström anser att det beslutet saknar laglig grund.

”Stöd finns inte heller i förarbeten, allmänna råd, riktlinjer eller doktrin. Jag ifrågasätter om Finansinspektionen kan utvidga styrelseansvaret i ett finansiellt holdingföretag utöver vad som gäller enligt aktiebolagslagen eller annan lagstiftning”, skriver Pernilla Ström i överklagande till Finansinspektionen.

Annons

Det framkommer även i stämningsansökan att Pernilla Ström inte anser sig ha fått korrekt information gällande tradingportföljen av revisor, vd, revisionsutskottet och HQ banks styrelseordförande förrän den 17 maj 2010.

Hon anser att FI:s beslut i praktiken lett till att hennes namn dragits i smutsen och att hon fått yrkesförbud.

”Beslutet har dels lett till skandalisering av mitt namn och person, dels ekonomisk skada i form av att jag inte kunnat behålla mitt uppdraget som styrelseledamot i E. Öhman J:or Fonder AB.

Beslutet kan även – då min huvudsakliga sysselsättning är att ta uppdrag som ledamot i bolagsstyrelser samt verka i denna kapacitet – antas leda till en ansenlig ekonomisk skada över tiden för mig, eftersom beslutet i praktiken utgör ett yrkesförbud.”

Realtid.se har sökt Pernilla Ström för en kommentar.

Annons