Pepins Corporate Finance-chef: ”Strid ström av bolag som kontaktar oss för kapitalanskaffning”

Taggar i artikeln

Crowdfunding Onoterat Pepins
Martin N Larsson, head of corporate finance. Pepins. Foto: Linkedin.
Publicerad
Uppdaterad

Martin N Larsson som är head of Corporate Finance på crowdfundingplattformen Pepins ser fortsatt stort intresse för bolag att söka crowdfunding. I det rådande marknadsläget lyfter han fram att det främst är noterade bolag som ser sjunkande värderingar.

Rikard Jansson

Hur är intresset att teckna crowdfunding just nu?

— Givet marknadsläget och konjunkturen så tycker vi att det fortsatt ser bra ut. Vi har haft flera kapitalanskaffningar under året där bolagen fått sitt kapitalbehov uppfyllt och mer därtill genom överteckning, och även på bolagssidan så ser vi en strid ström av bolag som kontaktar oss för dialog kring kommande kapitalanskaffningar, säger Martin N Larsson, head of Corporate Finance.

Vad är det för bolag som er investerarbas ser som intressanta?

Annons

— Pepins arbetar brett och arbetar efter att kunna erbjuda våra investerare en bredd av onoterade bolag att investera i. Vi försöker säkerställa i den mån det går att bolagen som vi jobbar med kompletterar varandra i geografi, bolagsfas, affärsmodell och bransch. Den kapitalanskaffning som var mest framgångsrik under årets första hälft var foodtech-bolaget Bärta som fick in drygt 15 miljoner kronor från över 700 nya investerare. Som alla investerade via ett nytt holdingbolag. Totalt kommer vi att ha träffat i storleksordningen 250 bolag under 2022 varav vi kommer ha hjälpt ett tiotal bolag med kapital.

Har värderingarna ändrats efter börsnedgången, och i så fall hur mycket bedömer du?

— Jag tycker det blir olyckligt att generalisera. En del bolag fortsätter att ta in nytt kapital till stigande eller oförändrade värderingar, samtidigt som en del bolag som kanske inte fullt ut levererat på sin tillväxtplan ser sjunkande värderingar.

Annons

”Bolag i tidigare faser är mindre drabbade av sjunkande värderingar”

— Det är också så att bolag i tidigare faser är mindre drabbade av sjunkande värderingar än bolag som ligger i en något senare fas. De första att se sjunkande värderingar blir de noterade bolagen.

Ni har återupptagit handel. Har det lockat fler bolag att vilja göra
crowdfunding via er plattform?

— Det har ökat investeringsviljan bland privata investerare som ser en fördel med att ha likviditet i sina investeringar utan att för den skull ha en daglig prissättning. På bolagssidan så är det inget som vi ser tydligt. Bolagen kommer till Pepins för att primärt söka tillväxtkapital, handeln blir en tilläggstjänst.

Annons

Annons