Finans Nyhet

Pandeya: Jag har blivit skandaliserad

Publicerad
Uppdaterad

Bråket mellan Hans Pandeya och hans affärspartner trappas upp.

Sara Johansson

Som Realtid.se tidigare har berättat pågår en konflikt mellan Hans Pandeya och hans affärspartner. Affärspartnern kräver Pandeya på en miljon kronor. Nu ger Pandeya igen med samma mynt och kräver samma summa av sin affärspartner.

Hans Pandeya blev rikskänd efter att han sommaren 2009 meddelade att han var redo att köpa den kontroversiella fildelningssajten The Pirate Bay för 60 miljoner kronor genom sitt bolag Global Gaming Factory.

Konflikten pågår i Hans Pandeyas nya fastighetsprojekt som kallas Göken som drivs genom hans bolag HMFIC Invest AB. Under våren 2008 skulle han göra en förmögenhet på fastighetsaffärer detta projekt.

Annons

Hans Pandeyas affärspartner lämnade via sitt ombud på Nordia advokatbyrå in en stämning mot Hans Pandeya och hans bolag och anklagade honom för avtalsbrott i oktober 2010 .

Affärspartnern hävdar i sin stämning att han har gått in med ett kapitaltillskott på en miljon kronor och därmed skulle äga en sjundedel av en fastighet i Sollentuna.

Efter en omfattande renovering skulle Hans Pandeyas bolag sälja fastigheten och samtliga investerare skulle dela på vinsten.

Annons

I avtalet som skrevs i maj 2008 står det att affärspartnern skulle få tillbaka sina investerade pengar, senast den 2 juni 2008, om affären inte gick igenom.

Affärspartnern menar att den första lägenhetsaffären har gått igenom men att han inte har sett skymten av några pengar.

Affärspartnern anser också att Hans Pandeya och hans bolag har brustit i ytterligare två punkter i avtalet. Dessa handlar om att fastigheten inte är färdigrenoverad, trots att avtalet säger att arbetet ska vara klart i augusti 2008.

Annons

Hans Pandeya svarar nu på stämningen i Stockholms tingsrätt. Han riktar sig mot advokaten och menar att det är ”anmärkningsvärt” att han inte har gett någon förvarning om rättsliga åtgärder. Han menar att detta bryter mot advokatreglerna.

Hans Pandeya togs på sängen när han läste stämningen. Han hävdar att han inte ens känt till att han och hans affärspartner var oense.

Han poängterar att hans affärspartner visste om och hade godkänt att den enda lägenhet som hittills har överlåtits har gått till en annan investerare i projektet som bolaget var tvungen att ta in eftersom renoveringskostnaderna överstigit budget.

”Xxx (affärspartnern) har dock inte påtalat sina tankar och förblivit passiv i projektet”, skriver Hans Pandeya.

Han berättar även att han kontaktat sin affärspartner bara några veckor innan stämningsansökan lämnades in och bad honom att inspektera renoveringen. Hans Pandeya tycker att det är anmärkningsvärt att hans affärspartner då inte har sagt något.

Hans Pandeya pekar även på att advokaten har skandaliserat honom med sitt ”ivriga agerande med stämningsansökan.” Hans Pandeya är även övertygad om att advokaten och hans affärspartner har kontaktat media för att få gratisreklam.

Han välkomnar sin affärspartner att när som helst inspektera projektet. Han menar att lägenheterna snart är färdigställda och klara för försäljning. Då kommer han att få, enligt avtal, sin del av vinsten, motsvarande en sjundedel.

Pandeya kräver dock en miljon kronor från sin affärspartner för den skada som har uppstått efter skandaliseringen i media, vilket kunde ha undvikits om affärspartnern istället hade förvarnat Pandeya om att de var oeniga.

Som bevis att affärspartnern har vetat om att ytterligare en investerare har tagits in och att lägenheten har upplåtits till denne har Hans Pandeya skickat in en mejlkonversation mellan honom och affärspartnern.

Hans Pandeya har så sent som den 27 december 2010 anmält flera dagstidningar och dess ansvarig utgivare för grovt förtal. Bakom anmälan låg ett antal artiklar som Hans Pandeya menar har orsakat honom allvarlig skada nationellt och internationellt. Justitiekanslern har beslutat att inte inleda en förundersökning.

Detta har tidigare hänt:

Hans Pandeya blev rikskänd efter att han sommaren 2009 meddelade att han var redo att köpa den kontroversiella fildelningssajten The Pirate Bay för 60 miljoner kronor.

Köpet skulle göras genom hans bolag Global Gaming Factory. Hans plan var att legalisera sajten och göra den till världens största mediebutik. Men när han inte lyckades skaka fram pengar inom den angivna tiden gick affären i stöpet.

I samma rampljus som Hans Pandeya hamnade nu också Global Gaming Factory som åkte ut från Aktietorget för att ha vilselett investerarna.

Hans Pandeya och hans hustru är de största delägarna i Global Gaming Factory bland annat genom bolaget HMFIC Invest AB.

Annons