Finans Nyhet

Oväntat vinstlyft för WM-data

Publicerad

IT-konsulten WM-Data överträffade aktiemarknadens förväntningar. Vinsten steg under andra kvartalet till 174 miljoner kronor och bolagets aktie steg kraftigt på Stockholmsbörsen.

Vinsten på 174 miljoner kronor kan jämföras med vinsten på 54 miljoner kronor motsvarande kvartal förra året.

Omsättningen steg med 3 procent till knappt 2,2 miljarder kronor.

Sverige står för hälften av koncernens omsättning och står för större delen av omsättningsökningen. Den allt högre efterfrågan i år på IT-tjänster har inneburit att den svenska verksamheten vände en förlust på 5 miljoner kronor för andra kvartalet förra året till en rörelsevinst på 72 miljoner kronor andra kvartalet i år.

Annons

Resultatförbättringen beror främst på ökad efterfrågan från sjukvården.

– Efterfrågan har ökat och resultatet förbättrats trots hård konkurrens och pressade priser, säger koncernchefen Crister Stjernfelt.

– Det finns ett stort behov av investeringar i IT-lösningar och vi räknar nu med en stabilare marknad med fortsatt tillväxt under resten av året. Priserna bör kunna stiga även om konkurrensen om marknadsandelarna är hård.

Annons

WM-Datas finländska verksamhet fortsätter att redovisa en stark lönsamhet. Vinsten blev 80 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på hela 12,8 procent.

I de övriga dotterbolagen i Danmark och Norge förbättrades både vinster och rörelsemarginaler, som ett resultat av besparingar och företagsförsäljningar.

Detsamma gäller dotterbolaget Caran. Både Automotive och det med Saab Aviation samägda bolaget Caran Saab visar rejäla resultatlyft. Carans industridel redovisar dock fortfarande en svag lönsamhet.

Annons

Det nyligen genomförda köpet av Atos Origin med 1 300 anställda kommer på årsbasis att öka omsättningen med 15 procent. Köpeskillingen uppgick till 1,3 miljarder kronor och bolaget kommer att ingå i koncernens räkenskaper från och med tredje kvartalet.

Kostnaden för att ta in Atos Origin i koncernen uppgår till 100 miljoner kronor, men väntas ge positiva effekter på resultatet på omkring 100 miljoner kronor per år från och mitten av nästa år.

WM-Datas aktie steg med omkring 7 procent på Stockholmsbörsen.

TT

Annons