Finans Nyhet

Oväntat hög inflation

Publicerad

Konsumentpriserna steg med 0,7 procent från november till december.

Konsumentpriserna steg med 0,7 procent från november till december, enligt Statistiska centralbyrån.

Inflationstakten var 2,3 procent, jämfört med 1,8 procent i november.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en ökning av konsumentpriserna med 0,45 procent i december och en inflationstakt på 2,15 procent.

Annons

Inflationstakten är den genomsnittliga förändringen av konsumentpriserna de senaste tolv månaderna.

Den underliggande inflationstakten, enligt måtten KPIF och KPIX, var i december 2,3 respektive 2,0 procent. Månadsförändringen var i båda fallen 0,6 procent, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Till inflationstakten på 2,3 procent i december bidrog högre boendekostnader med 1,4 procentenheter, höjda elpriser med 0,6 procentenheter och högre räntekostnader med 0,5 procentenheter. Höjda livsmedelspriser bidrog med 0,4 procentenheter.

Annons

Inflationssiffran var däremot något lägre än vad Handelsbankens ekonomer hade räknat med.

Elpriserna, 15 procent högre än för ett år sedan, låg bakom en stor del av uppgången i inflationen.

– Elpriserna steg till och med mer än vad vi räknat med, säger Anna Råman, ekonom på Handelsbanken.

Annons

SCB-siffran ger stöd åt Handelsbankens prognos om Riksbankens kommande agerande.

– Vi tror att Riksbanken kommer att höja vid varje möte fram till sent 2011, säger Anna Råman.

Annons