Finans Nyhet

Oppenstams åklagarattack

Publicerad

Åklagaren kände till den bevisning som försvaret anser bör fria Tone Oppenstam från alla brottsmisstankar. Nu anklagas han för att ha undanhållit information som talar till Oppenstams fördel.

– Vi har tagit del av korrespondensen mellan Grant Thornton och Tone Oppenstam. Och vi får anledning att återkomma till detta så fort vi är klara med förundersökningen, bekräftar åklagare Kenneth Larsson för Realtid.se.

Tone Oppenstam och hennes advokat Björn Forssén reagerar kraftigt på beskedet att åklagaren kände till den aktuella mailkorrespondensen redan tidigare under förundersökningen.

I denna framgår bland annat att Grant Thornton bedömer att uthyrningen av de omstridda lägenheterna i Åre är att betrakta som hotellverksamhet, vilket innebär att ”QAAB är obligatoriskt skatteskyldiga till moms och någon frivillig skatteskyldighet behövs inte”.

Annons

Bedömningen av momsfrågan är central i brottsutredningen.

Tone Oppenstam är kritisk till Kenneth Larssons agerande och hävdar att häktesförhandlingarna har gått felaktigt till om åklagaren kände till mailen från Grant Thornton. Enligt försvarets tolkning visar korrespondensen att Tone Oppenstam agerat på rekommendation från sina rådgivare och inte försökt bryta mot några lagar och regler:

– Antingen ljuger han om att han har sett dom – annars undanhålls information som är till min fördel. Förundersökning skall enligt lag ta fram båda saker som talar för och mot en anmälan, säger Tone Oppenstam.

Annons

Kenneth Larsson vill inte gå in på hur han ser på uppgifterna från Grand Thornton och hänvisar till förundersökningssekretess. Han räknar med att förundersökningen ska vara klar i mitten av maj.

Tone Oppenstams advokat Björn Forssén, samt hennes offentliga försvarare Thomas Johansson, har försökt att få ut dialogprotokollen från häktesförhandlingarna, men har inte lyckats.

Enligt Kenneth Larsson ska advokaterna naturligtvis få ut förhören i dialogform, men det kan ta lite tid:

Annons

– Det handlar om att vi måsta avsätta resurser eftersom det handlar om flera timmars band. Så det är mycket tidskrävande, säger han.

Exakt när Tone Oppenstam och hennes advokater får tillgång till förhören vill han låta vara osagt.

Han vill heller inte kommentera Björn Forsséns uppgifter om att Tone Oppenstam hittills inte tagit ut en enda krona i väntan på att hon skulle få besked om vad som gällde i momsfrågan.

– Här måste jag återigen hänvisa till förundersökningssekretess, säger han.

Häromdagen gick Björn Forssén i hårda ordalag ut och kallade processen mot Tone Oppenstam rena inkvisitionen.

Men Kenneth Larsson tillbakavisar anklagelserna:

– Vi har naturligtvis följt alla de spelregler som finns, säger han.

Björn Forssén tar inte lätt på Realtids uppgifter att Kenneth Larsson kände till mailen från Grant Thornton:

– Det verkar vara upp-och-nedvända världen. Sedan du först nämnde detta har jag kollat med min klient och hon har inte hört att Kenneth Larsson i häktningsförhandlingar och förhör ens skulle ha nämnt namnet på momsexperten som hon hade kontakt med på Grant Thornton, säger han.

Enligt Björn Forssén handlar det ytterst om att Skatteverket har undertryckt viktig information från sin utredning när målet lämnades över till åklagare.

Han pekar särskilt på att Skattverket borde ha nämnt att Tone Oppenstam tog initiativ till kontroll hos myndigheten trots att Grant Thornton gett grönt ljus:

– Detta initiativ finns dokumenterat, men i häktningsförhandlingen i början av februari högläste åklagaren från Skatteverkets delpromemoria där dokumentationen hos Skatteverket inte ens nämns, säger Björn Forssén.

Åklagaren har i häktningspromemorian från den 4 februari visserligen med Q-Apartements överklagandeskrift, men inte bilagorna där bland annat Skatteverkets tjänsteanteckningar från kontrollbesöket, som skedde på Tones initiativ, återfanns.

– Detta strider mot grundlagens krav på objektivitet i utredande verksamhet hos myndigheter och domstolar, säger Björn Forssén.

Karl-Johan Byttner

08 545 871 37

karl-johan.byttner@realtid.se

Annons