Triolith Games AB

Säte

Skellefteå, SE

Affärsmodell

b2b, b2c

Sektor

Dagligvaror: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer

Omsättning

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
Building the future of gaming with blockchain, NFT’s and crypto currencies.
Fas
Utveckling
Affärsstrategi
Brokerage
Marknad
Internationell
Aktiva marknader
1
Indikativ värdering
66 923 076 SEK
Rest kapital
450 000 SEK
Antal ägare
4
Emissionstak
10 000 000 SEK
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
250 000 SEK
Emissionsstatus
Sonderar
Annons