Seapattern

Säte

Linköping, SE

Affärsmodell

b2b

Sektor

Energy & Cleantech: Olja & Gas – Energi: Olja & Gas – Energi: Energy Efficiency

Omsättning

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
Capturing the wasted power
Fas
Utveckling
Affärsstrategi
Abonnemang
Marknad
Internationell
Aktiva marknader
1
Indikativ värdering
€ 15 000 000
Rest kapital
Antal ägare
2
Emissionstak
€ 2 000 000
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
€ 499 800
Emissionsstatus
Öppen
Annons