LunaMicro AB

Säte

Linköping, SE

Affärsmodell

b2b

Sektor

Dagligvaror: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer: Accessoarer

Omsättning

700 000 SEK

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
Fabrics that pump water
Fas
Kommersialisering
Affärsstrategi
Product-sales
Marknad
Internationell
Aktiva marknader
3
Indikativ värdering
30 000 000 SEK
Rest kapital
10 000 000 SEK
Antal ägare
16
Emissionstak
12 000 000 SEK
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
500 000 SEK
Emissionsstatus
Öppen
Annons