CETASOL

Säte

Göteborg, SE

Affärsmodell

b2b

Sektor

IT & Technology: Software Development: Software Development: Software Development: Software Development: Software Development

Omsättning

3 500 000 SEK

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
Intelligent Solutions for Maritime Sustainability.
Fas
Kommersialisering
Affärsstrategi
Abonnemang
Marknad
Internationell
Aktiva marknader
1
Indikativ värdering
85 000 000 SEK
Rest kapital
14 000 000 SEK
Antal ägare
10
Emissionstak
25 000 000 SEK
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
5 000 000 SEK
Emissionsstatus
Sonderar
Annons