Brighteco AB

Säte

Gävle, SE

Affärsmodell

b2b

Sektor

Energy & Cleantech: Olja & Gas – Energi: Olja & Gas – Energi

Omsättning

800 000 SEK

Fakta och emissionsstatus

Beskrivning
100% future proof. Ett nytt sätt att se på ljus är här
Fas
Tillväxt
Affärsstrategi
Abonnemang
Marknad
Regional
Aktiva marknader
1
Indikativ värdering
36 500 000 SEK
Rest kapital
Antal ägare
9
Emissionstak
7 000 000 SEK
Typ av instrument
Aktier
Minsta investering
100 000 SEK
Emissionsstatus
Öppen
Annons