Finans Nyhet

Ökad vinst för Lundin Petroleum

Publicerad

Lundin Petroleum redovisar en vinst efter finansnetto på 250 miljoner kronor för första kvartalet i år. Det kan jämföras med vinsten på 76 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Försäljningen av olja och gas uppgick under perioden till 910,7 miljoner kronor mot 385,2 miljoner kronor ett år tidigare.

”Om vi antar ett genomsnitt Brentoljepris om 45 dollar per fat för resten av 2005 kan vi nu förvänta oss en vinst efter skatt och operativt kassaflöde om 1 100 miljoner kronor respektive 2 420 miljoner kronor för året”, skriver vd Ashley Heppenstall i rapporten.

TT

Annons

Annons