Finans Nyhet

Ökad substans för Investor

Publicerad

Även kraftig resultatökning för Investor.

Realtid.se

Wallenbergsfärens maktbolag Investors resultat efter skatt uppgick till 9734 miljoner kronor, inklusive orealiserade värdeförändringar (787).

För det första halvåret blev resultatet efter skatt 10.080 miljoner kronor (8.262).

Investors substansvärde uppgick vid halvårsskiftet till 175,8 miljarder kronor, eller 231 kronor per aktie. Sedan årsskiftet har substansvärdet, bolagets nettoförmögenhet, ökat med sex procent.

Annons

Det ger en substansrabatt på 38 procent räknat på ett vägt genomsnitt av A- och B-aktien, jämfört med en rabatt på 36,6 procent i slutet av december, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

Totalavkastningen för det första halvåret blev 4 procent (-2).

Enligt Investor påverkade kärninvesteringar substansvärdet positivt med 3.387 (8.180) miljoner kronor under perioden. Finansiella investeringar påverkade substansvärdet positivt med 7.369 (818) miljoner kronor under perioden.

Annons

Bland annat nämner man att EQT:s fonder bidrog positivt till substansvärdet med 2 miljarder kronor, tack vare ett flertal framgångsrika försäljningar.

”Investors målsättning är att generera ett starkt och uthålligt kassaflöde. Vi kommer att erhålla utdelningar och aktie-inlösen från noterade Kärninvesteringar, löpande kassaflöde från de onoterade Kärninvesteringarna och årliga kassa-flöden från de Finansiella investeringarna, primärt från EQT och Investor Growth Capital. Vårt kassaflöde påverkas dessutom positivt av de kostnadsbesparingar vi genomför”, skriver Investors vd Börje Ekholm i delårsrapporten.

Han skriver även att Investor kommer erhålla cirka 4 miljarder kronor i utdelningar och ytterligare 1 miljard kronor i aktieinlösen från dessa kärninvesteringar.

Annons

”Mot bakgrund av EQT:s dokumenterade affärssinne och våra attraktiva villkor, har vi förbundit oss att investera 450 miljoner euro i EQT VI”, skriver Börje Ekholm.

Investor kommer även skjuta till 1,5 miljarder kronor samt den existerande portföljen och realiseringarna till det, sedan första juli, avknoppade Investor Growth Capitals. I början av 2012 kommer IGC vara självfinansierade. Investor kommer varje år att få 50 procent av IGC:s intäkter från realiseringar, efter rörelse och transaktionskostnader.

”Jag är övertygad om att vi med vår nya fokuserade strategi kommer att bli en ännu starkare ägare i våra bolag och över tid åstadkomma ett attraktivt kassaflöde”, skriver Börje Ekholm.

Annons