Finans Nyhet

Öhmans revansch

Publicerad

Öhmans hjälpte SBAB med halvmiljardsemission. Nu kan vinden ha vänt för avdelningen för företagsobligationer. Kapitalmarknadschef Mats Carlsson: ”Vi har ersatt alla de som slutade.”

Öhmans fondkommission fick se stora delar av sin avdelning för företagsobligationer försvinna till ABG Sundal Collier.

Samtidigt har både Carnegie och Catella byggt upp egna avdelningar för företagsobligationer.

Men idag verkar Öhman ha tagit revansch efter att det blivit blev klart att Öhman genomförde en obligationsemission för SBAB till ett värde av totalt 570 miljoner kronor.

Annons

– Marknaden ser väldigt bra ut. Det är klart att det blir jobbigare eftersom det blir mer konkurrens. Samtidigt hjälper det till att driva fram en mer effektiv marknad. Om det är fler som trycker på företagen att ge obligationer så kommer marknaden att växa mycket, säger Mats Carlsson.

Personalflykten i slutet av förra året tvingade Öhman att möblera om, Vd blev Öhmans koncernchef Tom Dinkelspiel medan dåvarande Vd:n Mats Carlsson tog över rollen som tf chef för penning- och kapitalmarknad.

Öhman har fortfarande gott renommé och de åtta som slutade har ersatts.

Annons

– Vi är nu 10 personer på räntemäkleriet. Analysavdelningen och corporate finance är i princip intakta, säger Mats Carlsson.

Mikael Jannergren har exempelvis rekryterats från holländska Wallich & Matthes. Dessutom är Christina Lindell, David Jallo samt Frederick Clarkson nya i bygget. Öhmans har också rekryterat internt för att stärka upp avdelningen.

– De nya kommer framför allt från olika banker. Tidigare har det inte varit så mycket fokus på företagsobligationer i Sverige men många jobbar inom räntemarknaden. För de som har kunskaper om räntemarknaden är det inte en jättestor omställning att sälja företagsobligationer, säger Mats Carlsson.

Annons

Tidigare har det i spekulerats i att en bidragande orsak bakom avhoppen var att personalen på obligationsavdelningen ansåg att man fick täcka förlusterna i Öhmans aktiemäkleri. En ytterligare anledning som nämnts i media har varit missnöje med den nye chefen på corporate finance, Stefan De Geer.

Ytterligare ett tecken på den heta marknaden för företagsobligationer kom i går. Då framkom det att SEB hjälpt SAS att ställa ut två obligationslån om totalt 2 miljarder kronor.

Annons