Finans Nyhet

OECD-ländernas utsikter ljusnar

Publicerad

Men skillnaderna mellan olika länder är stora.

Tillväxtutsikterna för världens ledande industriländer har ljusnat, men skillnaderna mellan olika länder är stora, enligt den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.

Organisationens index för ledande indikatorer i de 29 medlemsländerna steg till 102,8 i december, upp från reviderade 102,5 i november.

Japan, USA och Tyskland är pådrivande, utvecklingen i Storbritannien och Frankrike beskrivs som måttlig, OECD skönjer en nedgång i Italien.

Annons

Annons