Finans Nyhet

Nylander vd för Innovationsbron

Publicerad
Uppdaterad

I nästa vecka presenterar näringsminister Thomas Östros det nya bolaget Innovationsbron som ska investera 2 miljarder i nya affärsidéer. Realtid.se kan avslöja att det blir Jan Nylander som blir vd. Ett uppdrag för viktigt att ge till en expolitiker.

Olle Blomkvist

Den 1 mars ska Innovationsbrons hela organisation presenteras. Det putsas på de sista avtalen just nu.

Jan Nylander har redan tillträtt som tf vd för Innovationsbron AB. Som Realtid.se skrev förra veckan är Innovationsbron statens samlade grepp inom såddkapital, och bolaget är en sammanslagning av de sju Teknikbrostiftelserna och Vinnovas inkubatorverksamhet och färska pengar från Industrifonden. Jan Nylander kommer från Vinnovas inkubatorverksamhet och har en bred erfarenhet från företag i uppbyggnadsfasen.

Realtid.se fick första intervjun med Jan Nylander på det nya jobbet.

Annons

Är det ditt drömjobb?

– Ja, det är en logisk fortsättning på mitt arbete att leda Vinnovas inkubatorverksamhet. Jag kom till Vinnova för tre år sedan.

Jan Nylander syftar på att Innovationsbron tar över Vinnovas inkubatorbverksamhet i sin helhet.

Annons

– Vinnova fortsätter att äga inkubatorprogrammet och bidrar med 50 miljoner kronor om året till Innovationsbron som blir utförare av programmet. Vinnova får också styrelserepresentation i Innovationsbron.

Det innebär 500 miljoner från Vinnova på tio år. Från Industrifonden kommer 200 miljoner, och de sju Teknikbrostiftelserna som integreras till att bli regionala Broar, tar med sig 1 miljard kronor till den nya verksamheten.

Blir det bättre för de bolag som behöver såddkapital nu?

Annons

– De sju döttrarna fortsätter som tidigare. Vitsen i Claes Neergaards utredning förra året är att lapptäcket försvinner. Vi tar ett gemensamt grepp.

Var går gränsen för Innovationsbrons engagemang, i procent av kapitalbehovet?

– Statens roll är att vara marknadskompletterande. Medfinansiärkravet som till exempel KK-stiftelsen har, att andra finansiärer ska gå in med minst lika mycket, är sunt. För oss är det ett krav att det ska vara affärsmässigt sunda verksamheter vi går in i.

Kan Innovationsbron ställa upp som huvudfinansiär i bolag?

– Nej, vi kommer inte att vara huvudfinansiär, det är inte heller vår roll att vara huvudägare av någon verksamhet.

Vilken typ av bolag vill du helst se får såddkapital?

– Frågan är fel ställd. Vi jobbar inte med bolag utan med affärsskapande. Jag är emot att se insatsen utifrån att räkna antalet nya bolag.

Innovationsbron ska enligt näringsdepartementet satsa på små bolag som kommit upp i omsättning på ett par miljoner. Ni har inga pengar till helt färska projekt från enskilda innovatörer. Stämmer det?

– Vi kan genom inkubatorverksamheten vara inne i ett väldigt tidigt skede och stötta genom att ställa upp med stöd, lokaler eller stipendier. Det kan vara enskilda innovatörer med en bra affärsplan. Som koncern lägger vi inte några sådana restriktioner. Det är upp till våra regionala bolag att avgöra. Och i inkubatorverksamheten är inte såddfinansiering relevant, men efter ett halvår kanske vi kan gå in med villkorslån.

Jan Nylander säger att, av de 200 miljoner om året som Innovationsbron har för finansiering av projekt, ska minst hälften gå till tillväxtkapital.

– Vi är ingen bidragsmyndighet, många kommer att få olika villkor på sig. Vi får ut mer om vi ställer affärsmässiga krav. Om vi ställer villkor så att vi får tillbaka pengar från verksamheter som går bra, så får vi mer pengar att dela ut. Innovationsbron ska inte göra vinst.

Innovationsbron kommer att samarbeta med myndigheter, IUC (19 regionala industriella utvecklingscenter), Almi, Industrifonden, universitet, privata holdingbolag och affärsänglar.

Vilka områden tycker du det är viktigast att satsa på?

– Jag vill inte svara exakt på den frågan. Men tre områden som är intressanta är biotek med långa ledtider på upp till 10-12 år, där kan Karolinska vara en bra samarbetspartner, de är oerhört duktiga. Telekom med kortare ledtider, samt tjänsteföretag, till exempel inom handelssektorn, har inte samma kapitalbehov.

Lars Mårdbrant på Almi uttalade sig i Realtid.se i förra veckan och tyckte det var olyckligt att det blir mindre pengar till de enskilda innovatörerna när Stiftelsen Inniovationscentrum, SIC, lagts ned vid årsskiftet, jämfört med att ni ska gå in i bolag som kommit en liten bit.

– Ja, SIC är nedlagt, det är inte Innovationsbrons problem. Min poäng är att Innovationsbron löser ett av problemen. Claes Neergaard hittade en lösning där Teknikbrostiftelsernas kapital på 1 miljard kunde stanna kvar i systemet. Och Almis pengar var hårt ansatta, jag hade gärna sett att Almi fått mer pengar.

Jan Nylander menar att Innovationsbron inte har något med SIC:s gamla verksamhet att göra.

– Vi har tillkommit för att Teknikbroarnas verksamhet ska kunna fortsätta och Industrifonden och Vinnova kompletterar det. Så vi har ett bredare mandat än teknikbrostiftelserna hade.

Vad tror du om utvecklingen för IUC-bolagen? Har ni pengar som de kan söka?

– Den potten som fanns är slut. En del av IUC:s verksamhet är bra, en del sämre. Det finns mycket bra personer på en del IUC, de jobbar vi gärna ihop med.

Men Jan Nylander vill inte att ställa olika typer av kapitalbehov mot varandra.

– Det finns många missuppfattningar om vart pengarna tagit vägen. Men två fattiga ska inte råna varandra.

– Vi hoppas vi har hittat lösningen på en liten del av de problem som står i vägen för ökad tillväxt.

Det har enligt Nylander varit en bred samsyn inom alla riksdagspartier kring skapandet av Innovationsbron.

Vad har du själv för bakgrund, förutom de senaste tre åren på Vinnova?

– Jag har varit med i uppbyggnaden av ett flertal företag med verksamhet inom metodutveckling för produkter, tjänsteföretag, industridesign, investmentbolag och inkubatorverksamhet. Jag har också suttit som investerare i riskkapitalbolag.

– Jag har haft alla roller, säger Jan Nylander som väljer att inte nämna namn på något av de företag han varit engagerad i.

– Nu är det mest fokus på ledarskapsfrågor, det var det också på inkubatorverksamheten.

Grattis till nya jobbet då. Ditt jobb var för viktigt för att gå till en före detta politiker, antar jag…

– Om man tryckte in en politruk skulle det inte fungera. Många av de som jobbar här får flera jobberbjudanden i månaden, säger Jan Nylander.

Annons