Finans Nyhet

Publicerad

Hittills har det ju varit som att bota en alkoholist med mer sprit.

Realtid.se

Det säger finansmannen Sven Hagströmer till SvD Näringsliv. Han var en av de få som tidigt varnade för euron. I dag tycker Sven Hagströmer att svenskarna ska vara mycket stolta att man nobbat euron.

Han menar att lösningen på den nuvarande krisen inte kommer att bli snygg.

– Hittills har det ju varit som att bota en alkoholist med mer sprit. Det gäller inte bara Grekland utan hela västvärlden. I stället för att gå igenom stålbadet så ökar man underskotten än mer. det märkliga är ju också att var svarte petter finns i leken är det ingen som vet, säger han till SvD Näringsliv.

Annons

Han pekar även på att problemet där banker och andra finansiella institut inte tillämpar en marknadsmässig värdering på sina, i dagsläget, mest riskfyllda tillgångar.

Något han också upprörs över är att det är för lätt för länder att komma in i euro-samarbetet. Han pekar bland annat på Grekland. Han menar att inträdeskraven till universiteten är hårdare.

Annons