Finans Nyhet

Nye Penser-vd:n om den tunga förlusten

Publicerad
Uppdaterad

Joachim Spetz pekar på att intäkterna inte har kommit i den takt som banken förväntat sig.

Sara Johansson

I våras påbörjades ett stort besparingsprogram på Erik Penser Bankaktiebolag. Joachim Spetz tillträdde som vd och fick den tuffa uppgiften att bland annat säga upp 25 personer från personalstyrkan. I dag rapporterade banken en tung förlust på 48 miljoner kronor.

– Det här är ett resultat som speglar verksamheten fram till halvårsskiftet. Men det är långt ifrån ett tillfredställande resultat. Det som är bra är att vi har den här åtgärden bakom oss. Den är fullt genomförd och vi sänkte kostnadsnivån med 40 miljoner på årsbasis, säger Joachim Spetz till Realtid.se.

Kommer de här åtgärderna räcka för att vända resultatet?

Annons

– Ja, det är vår bedömning. Vi har inga planer att säga upp fler eller planer på andra åtgärder som inte är kopplade till det dagliga arbetet, det vill säga att vara försiktiga med kostnaderna även framgent. Det viktiga är att öka intäkterna, träffa mer kunder och göra fler affärer med existerande kunder.

– Det känns bra inför hösten, trots tuffare tider.

Hur hamnade banken här från första början. Varför landade man i ett sådant här förlustresultat?

Annons

– Det är en kombination av att man har gjort en bred satsning inom banken inom flera olika områden. Det man kan konstatera historiskt sett är att marknadsläget har varit tuffare och att intäkterna inte har kommit i den takt som vi hade förväntat oss för ett antal år sedan. Då måste man vidta åtgärder och anpassa sig utifrån hur marknaden ser ut. Nu är det ett tufft marknadsklimat för den här typen av verksamheter.

Var banken för optimistisk tidigare?

– Inte utifrån hur det såg ut då men saker och ting förändrar sig.

Annons

– Nu tycker jag att man ska blicka framåt. Nu har vi sänkt kostnadsnivån påtagligt och det kommer gynna våra verksamheter, säger Joachim Spetz.

Han poängterar att banken går bra inom flera områden som corporate finance, kapitalförvaltning och private banking.

– Där flyttar vi fram vår position successtivt. Mäkleridelen finns fortfarande kvar och är ett väldigt prioriterat område.

Banken meddelar även i delårsrapporten att Erik Penser genom sitt bolag, Yggdrasil Penser fondkommission, skjutit till 30 miljoner kronor i aktieägartillskott i slutet av perioden.

– Det var för att stärka kapitalbasen. Yggdrasil har fortfarande stark tro på verksamheten, säger Joachim Spetz.

Annons