Finans Nyhet

Nya problem för Nasdaq

Publicerad

Nasdaq som ägs av börsoperatören Nasdaq-OMX där familjen Wallenberg-kontrollerade investmentbolaget Investor är storägare, har efter problemen med Facebook nu även fått problem med aktiehandeln i livsmedelsföretaget Kraft.

Investor äger 11 procent av Nasdaq-OMX som är baserat i New York, och i Nasdaq-OMX styrelse på totalt elva personer sitter både Investors vd Börje Ekholm samt Lars Wedenborn som är vd för Wallenberg-stiftelsernas kapitalförvaltningsbolag FAM (Foundation Asset Management).

Det pinsamma för Nasdaq-OMX är att Kraft nyligen valde att flytta sin börsnotering från konkurrenten New York-börsen (som ingår i börsoperatören NYSE Euronext), men problem nu uppstod i samband med Krafts noteringspremiär på Nasdaq på samma sätt som Facebook hade problem vid sin börspremiär på Nasdaq i maj 2012.

Financial Times skriver om Kraft-incidenten som ”den andra högprofilerade pinsamheten” för Nasdaq på ett halvår. Det som hände vid Kraft-premiären var att aktieaffärer fick makuleras efter att problemen med aktiehandeln på Nasdaq fått Krafts börskurs att stiga med nästan 30 procent. Enligt FT kommer de nu efter Nasdaqs ”klantiga” hantering av Facebooks börspremiär i maj.

Annons

Kraft har nyligen delats upp i två separata bolag; Kraft och snacksbolaget Mondelez, och när aktiehandeln inleddes på Nasdaq sköt Krafts börskurs i höjden med 29 procent under den första minuten till 58,54 dollar skriver FT, vilket lär ha lett till höjda ögonbryn hos tidigare Kraft-vd:n Irene Rosenfeld som ringde i börsklockan för att starta igång handeln.

Nasdaq genomförde på en timme en egen snabbutredning av vad som hänt och kom fram till att de aktieaffärer som genomförts varit felaktig varefter de makulerades.

När handeln kom igång igen handlades Kraft-aktien på normala nivåer och slutade onsdagen (3 oktober 2012) i 44,87 dollar vilket var -1,2 procent jämfört med föregående börsdag.

Annons

Den inledande undersökningen tydde på att felet som uppstod berodde på en felaktig tradingalgoritm vilket enligt FT ånyo har rest oron för att den avancerade datorbaserade aktiehandeln är känsligt för fel som kan uppstå. Incidenten inträffade enligt tidningen samtidigt som myndigheter i USA precis har möten om vilken inverkan teknologi kan ha på stabiliteten på finansmarknaden.

Enligt Investors resultatrapport för andra kvartalet 2012 hade Investor en ägarandel på 11 procent av hela Nasdaq-OMX som totalt är värt nästan 4 miljarder dollar på Nasdaq-börsen där Nasdaq-OMX självt är börsnoterat. I slutet av juni 2012 var Investors ägarandel i Nasdaq-OMX värd drygt 3 miljarder kronor, vilket kan jämföras med att Investor samtidigt hade totala tillgångar för nästan 180 miljarder kronor och skulder för 24 miljarder kronor. Investor är för sin del totalt värt 111 miljarder kronor på Stockholmsbörsen som också ingår i Nasdaq-OMX.

I Investors resultatrapport för andra kvartalet 2012 (som är daterad 17 juli 2012) kommenterar Investor de bolag där Investor har stora aktieinnehav. Så här skrev Investor om Nasdaq-OMX:

Annons

”Nasdaq-OMX har starka marknadspositioner och ett unikt varumärke i en sektor vi känner väl. En börs är en central del i det finansiella systemets infrastruktur och vi tror att allt fler finansiella produkter kommer att standardiseras och därmed handlas på börser. Vi anser att ett fortsatt fokus på att tillvarata tillväxtmöjligheter såsom expansion inom nya tillgångsslag och närliggande verksamheter kommer att vara värdeskapande. Bolagets starka kassaflöde ger stöd till en fortsatt kapitaldistribution till aktieägarna.”

Investor köpte fler aktier i Nasdaq-OMX under andra kvartalet 2012 och ökade därmed sin ägarandel i bolaget från 10,9 procent till 11,3 procent.

Realtid.se har sökt Investor och Lars Wedenborn för kommentarer, samt Nasdaq-OMX svenska presskontakt Carl Norell.

Annons