Finans Nyhet

Nya grepp hos EBM

Publicerad

Idag presenterar generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin sin handlingsplan för att komma åt finansakrobaterna.

Realtid.se

Insidermålet gjorde det uppenbart att det inte går att komma åt vissa typer av ekonomisk brottslighet med nuvarande lagar, enligt Ekobrottsmyndigheten. Nu är den egna utredningen om vad som gick fel färdig.

I en debattartikel i Dagens Industri beskriver generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin hur en handlingsplan i fem steg ska hindra nya brott på finansmarknaden:

Renodling. Den nationella Ekobrottskammaren på EBM läggs ner. Istället ska nya Finansmarknadskammaren utreda och lagföra otillbörlig marknadspåverkan, insiderbrott och svindleri och ingenting annat med start 1 januari 2012.

Annons

Resursprioritering. Finansmarknadskammaren behöver anställa folk som kan företagsförvärv, mergers and acquisitions. Avgörande blir att hitta rätt chef. Jakten har börjat.

Metodutveckling. Åklagarna ska själva vara med tidigt under förhören med misstänkta.

Samverkan. Finansmarknadskammaren vill involvera Stockholmsbörsen och andra marknadsplatser samt företagens egna complianceavdelningar i arbetet.

Annons

Proaktivitet. EBM vill ha tips om grov organiserad brottslighet från polisens spanare.

Eva Håkansson Fröjelin skriver att förändringarna kommer som en följd av att det så kallade insidermålet inte ledde till fällande domar för insiderbrott, bara i skattemål. Men resten av verksamheten är hon nöjd med.

”När det gäller den helt dominerande delen av verksamheten, inte minst kampen mot den grova organiserade brottsligheten, har myndigheten utfört uppdraget med goda resultat”, skriver hon.

Annons

Annons