Ny myndighet ska minska fusk och bidragsbrott

”Ett av de allvarligaste hoten mot vår välfärd är organiserad brottslighet som utnyttjar systemen för sin egen vinning. Statens förmåga att bekämpa välfärdsbrott behöver förbättras avsevärt och inrättandet av Utbetalningsmyndigheten är ett stort steg i rätt riktning för att kunna motverka fusk och bidragsbrott”, säger Elisabeth Svantesson. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Regeringen har beslutat om en proposition som möjliggör och reglerar den nya Utbetalningsmyndighetens verksamhet. Myndigheten inrättas den 1 januari 2024 och är en del i regeringens arbete mot fusk och bidragsbrott som drabbar välfärdssystemen.

Realtid.se

– För att värna skattebetalarnas pengar och upprätthålla förtroendet för välfärdssystemen tar regeringen nu ett nytt, viktigt steg. I och med inrättandet av Utbetalningsmyndigheten förstärks arbetet med att motverka fusk och bidragsbrott, säger finansminister Elisabeth Svantesson i en skriftlig kommentar.

Utbetalningsmyndigheten kommer att ha två huvudsakliga uppgifter. Den ena uppgiften är arbeta med att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar. Den andra uppgiften är att ansvara för administration av utbetalningar från vissa statliga myndigheter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Propositionen innehåller förslag till bestämmelser som reglerar Utbetalningsmyndighetens uppgifter och verksamhet:

Annons

Utbetalningsmyndigheten föreslås bland annat ges rätt att administrera ett transaktionskontosystem för utbetalningar från vissa statliga myndigheter. Utbetalningsmyndigheten ska kunna granska utbetalningar med hjälp av dataanalyser och urval för att identifiera fusk och bidragsbrott.

Statliga myndigheter och vissa andra aktörer, som exempelvis arbetslöshetskassorna,  ska under vissa förhållanden lämna uppgifter till Utbetalningsmyndigheten. Utbetalningsmyndigheten ska i sin tur även underrätta andra myndigheter och berörda aktörer vid fusk och bidragsbrott samt vid andra felaktigheter.

Regeringen föreslår också att det ska finnas bestämmelser om sekretess och personuppgiftsbehandling för att skydda den personliga integriteten.

Annons

De nya lagarna föreslås träda i kraft samtidigt som Utbetalningsmyndigheten inrättas den 1 januari 2024.

 

Annons