Finans Nyhet

Ny modell för aktiehandel

Publicerad

<pufftextlänk>Carl Lindgren har i sin doktorsavhandling utvecklat en ny modell för aktiehandel.</pufftextlänk> Vad är syftet med modellen?

– Modellen ska hjälpa stora aktieinvesterare att optimera sina portföljer på lång sikt.

På vilket sätt skiljer sig denna modell mot de tidigare?

– Jag har utvecklat en modell som tar hänsyn till det beroende som finns mellan olika aktier. I modellen finns även strukturer som tar hänsyn till osäkerheten på börsen. På så sätt härmas verkligheten på ett mycket bra sätt. Modellen blir ett hjälpmedel för hur man ska vikta aktier i en portfölj. Genom att investera i ett flertal aktier sprids riskerna och man garderar sig mycket effektivt mot stora förluster samtidigt som avkastningen optimeras.

Annons

Var kom idé ifrån?

– Tidigare forskning kring portföljoptimering har endast tagit hänsyn till en aktie. Detta såg jag inte som realistiskt, eftersom riktiga stora finansportföljer kan innehålla flera hundra aktier. Därför ville jag komma på en modell som stora institutioner och banker skulle ha nytta av.

Hur länge har du arbetat med modellen?

Annons

– Cirka 2 år.

På vilken skala är den tillförlitlig, är den praktisk användbar eller en akademisk produkt?

– Den är tillförlitlig redan nu givet att man tar hänsyn till förväntningar om framtida tillväxt. Denna subjektiva bedömning är ett välkänt problem inom hela aktiebranschen.

Annons

Har du testat modellen i praktiken?

– Jag har testat att modellen speglar verkligheten, men har inte använt den på faktiska transaktioner.

Ge ett exempel på hur modellen kan användas i praktiken?

– Givet att en investerare har ett visst kapital och valt ut ett antal aktier utifrån ekonomiska fundament kan modellen användas som ett hjälpmedel för hur aktierna ska viktas i portföljen. Modellen hjälper att dra nytta av beroendet mellan aktierna samtidigt som riskerna sprids. Därmed blir portföljens utveckling jämnare och man får en högre avkastning på längre sikt.

Styrkor med modellen?

– Att den härmar verkligheten på ett bra sätt och att man kan lita mer på de resultat man faktiskt får ut. Modellen bygger på en väldigt säker avkastning.

Svagheter då?

– Det finns en svaghet som är gemensamt för hela aktiebranschen och därmed inte typisk för min modell. Det är att parametern förväntad tillväxt inte kan byggas in i modellen.

Vilka portföljer och fonder är modellen applicerbar på?

– Det är en väldigt fri modell och är därmed tillämpar på alla typer av portföljer. Modellen kan användas för att optimera såväl pensionsfonder som hedgefonder.

Vilka tror du har bäst nytta av modellen?

– Stora aktie- och fondförvaltare samt kunder med mycket pengar. För att tillämpa teorin måste man ha tillräckligt mycket pengar för att sprida risken i ett flertal aktier. Det är inte något för en privatperson som vill bli rik över en natt.

Hur mycket förväntas avkastningen öka om man tillämpar modellen?

– På lång sikt kommer avkastningen garanterat att vara högre än om man tillämpat de äldre modellerna, eftersom man undvikit att förlora vid nedgångar. En tillämpning av modellen kommer att spöa de som slumpmässigt köpt aktier eller har köpt för få aktier.

Går det att göra modellen ännu bättre?

– Nej, jag har uppnått målet utifrån det som jag förutsatte att göra, det vill säga hitta en modell som speglar verkligheten. Sen får vi se hur den visas fungera.

Tror du förvaltare kommer att anamma modellen?

– Vet inte. Men det skulle gå att använda modellen redan imorgon, som ett komplement till sunt förnuft och ekonomisk analys.

Om allt fler använder din modell kommer vi märkbart att kunna se stigande portföljavkastningar?

– Svårt att säga, men troligtvis skulle vi få se en jämnare portföljutveckling med en högre avkastning på sikt.

Är modellen applicerbar på andra instrument än aktier?

– Avsikten har varit att titta endast på aktier, men modellen skulle kunna fungera på valutor. För obligationer och räntebärandepapper krävs det andra teorier.

Bästa råd för optimal avkastning?

– Genom att man sprider riskerna minskar möjligheten att tjäna mycket pengar. Därför är min uppmaning att det är bättre att låna pengar och göra samma sak men för mer pengar. Därmed ökar avkastningen. Det är alltså bättre och låna pengar och sprida risken än inte sprida risken alls med egna pengar. Detta förutsätter dock att du är en aktiv förvaltare som kontinuerligt justerar din portfölj.

Faktaruta

Namn: Carl Lindberg

Ålder: 26

Familj: Tvillingar på tre år och sambo

Bor: Göteborg

Utbildning: Civilingenjör i Industriell ekonomi och doktor i Matematisk Statistik

Intressen: Löpträning och musik

Äter helst: Tacos

Annons