Finans Nyhet

NY – hotat som finanscenter?

Publicerad

Flera storbanker i USA ser med oro på hur NYSE och Nasdaq lyfter fram positionerna. Nu planerar de att ta upp kampen med de två superbörserna genom att satsa på alternativa handelsplatser i Philadelphia och Boston.

Det ena initiativet bygger på en helt ny elektronisk plattform i Boston.

Tanken med den nya handelsplattformen är att ta över delar av handeln av aktier och optioner från de två dominerande börserna NYSE och Nasdaq. Initiativtagare till den nya börsen är Fidelity Investment, Lehman Brothers, Credit Suisse och Lava Trading.

Samtidigt ökar flera andra Wall Street-banker, som Morgan Stanley, UBS, Credit Suisse och Citigroup, sina innehav i Philadelphia Stock Exchange. Börsen i Philadelphia är för övrigt den äldsta börsen i USA. De fyra bankerna har redan nu 45 procent av aktierna i Philadelphia Stock Exchange, dessutom sitter de på optioner som kan öka deras ägande till 90 procent.

Annons

Båda initiativen ses i amerikansk press som en reaktion mot NYSE och Nasdaqs allt mer dominerande ställningar. De båda New York-börserna har under året förvärvat andra mindre elektroniska börser och därmed lyft fram sina positioner.

NYSE meddelade i april att de planerar en fusion med rivalen Archipelago. Därmed övergår den 213 år gamla börsen från att vara medlemsägd till att bli ett börsnoterat bolag och dessutom vinstdrivande. NYSE har sedan starten haft inskrivet i sina stadgar att den ska vara en icke vinstdrivande organisation och tjäna allmänhetens och de privata investerarnas intressen.

Från några av de stora bankerna har kritik framförts mot NYSE och Nasdaq att deras tidigare hårda konkurrens över en natt vänts till ett duopol, något de fruktar kan leda till ökade handelsavgifter. Det är mot denna bakgrund som bankerna nu utmanar NYSE och Nasdaq genom att satsa på lillebror i Philadelphia och en eventuell ny börs i Boston.

Annons

De stora Wall Street-bankerna står för en stor del av handeln på de båda New York-börserna, vilket innebär att deras planer på alternativa handelsplatser kan ses som ett verkligt hot mot New York plats som finanscenter.

Annons