Finans Nyhet

Norman inväntar kräftorna

Publicerad

Regeringen stoppar fortsatt Nordea-utförsäljning över sommaren.

Realtid.se

Finansmarknadsminister Peter Norman ger ny guidning om statens innehav i Nordea:

– Det finns idag en förväntan om en snar ytterligare avyttring av statens innehav i Nordea. En försäljning i rådande marknadsklimat är dock inte aktuell, genom att vi är tydliga med detta vill vi skapa ökad förutsägbarhet, säger Peter Norman i ett pressmeddelande.

Efter utförsäljningen av en större post i början av året äger staten 13,4 procent av Nordea, aktier som värderas till 36 miljarder kronor. Enligt Peter Norman ska fortsatta försäljningar gå till att minska statens lånebehov.

Annons

– Jag tycker den oro vi ser på de finansiella marknaderna visar på att staten inte bör äga bankaktier. Intäkterna ska minska Sveriges statsskuld och därmed utsatthet, säger Peter Norman.

Fortsatta försäljningar kommer att inledas först i augusti om marknadsförhållandena är mer stabila. Denna gång kommer regeringen att sälja mindre delar av innehavet direkt över börsen under en längre period.

Enligt ett pressmeddelande har regeringen sneglat på hur USA hanterade utförsäljningen av Citigroup-aktier.

Annons

Metoden anses minimera pressen på aktiekursen ”samtidigt som staten blir mindre exponerad mot tillfälliga kurssvängningar”.

Regeringen har kallat till en presskonferens på tisdagen där bland annat professor Per Strömberg ska ”ge sin syn på valet av försäljningsmetod”.

Annons