Finans Nyhet

Newsec spår fortsatt fastighetsboom

Publicerad

Ny prognos summerar svenska fastighetstransaktioner till 100 miljarder 2011.

Realtid.se

Detta ligger i samma härad som förra året – då den totala transaktionsvolymen landade på 100 miljarder kronor.

Enligt Newsec Property Update gör fortsatt låga realräntor i kombination med oron på världens börser just fastigheter till ett attraktivt investeringsoområde:

– Vårt makroekonomiska huvudscenario kvarstår. Vi prognostiserade tidigt att den svenska styrräntan skulle toppa på 2,25 procent och ekonomin kylas av till följd av utvecklingen i omvärlden, säger Arvid Lindqvist, senioranalytiker på Newsec.

Annons

Newsec erbjuder fastighetsägare, investerare och lokala användare tjänster inom affärsområdena Advice, Asset Management och Transactions

Företaget räknar med att en fortsatt expansiv penningpolitik i västvärlden ger stora kapitalflöden till länder med god tillväxtpotential. Sammantaget innebär detta att det är att troligt att den svenska transaktionsmarknaden får en positiv utveckling och utländska investerare fortsätter att blicka mot Norden, resonerar Newsec.

Newsec grundades 1994 och är ett partnerägt företag med verksamhet i sex länder.

Annons

Newsec har över 500 medarbetare och omsätter cirka 600 miljoner kronor per år.

Annons