Nettoutflöde från fonder i september

Taggar i artikeln

Fonder
Publicerad
Uppdaterad

Den samlade fondförmögenheten i Sverige minskade under september med 368 miljarder kronor och uppgick vid utgången av september till 5 763 miljarder.

 

 

Realtid.se

Det blev under månaden ett sammanlagt nettoutflöde från fonder på 13,4 miljarder kronor. Hedgefonder och korta räntefonder hade nettoinsättningar, medan aktiefonder, blandfonder och långa räntefonder uppvisade nettouttag. Det framgår av ett pressmeddelande från Fondbolagens förening.

Aktiefonder hade nettouttag på 11,4 miljarder och från blandfonder gjordes nettouttag på 1,7 miljarder. Även långa räntefonder uppvisade nettoutflöden på 1,1 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettoinsättningar i korta räntefonder på 0,4 miljarder och i hedgefonder på 0,6 miljarder kronor.

Hittills i år uppvisar fonder ett nettoutflöde på totalt 34,8 miljarder kronor. Från aktiefonder uppgår nettouttagen till 40 miljarder.

Annons

Störst var nettouttagen från branschfonder, globalfonder och Europafonder. Sverigefonder utgjorde däremot ett av få undantag med nettoinsättningar under månaden.

Trots utflödet totalt för aktiefonder uppvisade indexfonder nettoinsättningar på 4,5 miljarder kronor under september månad.

Av den totala fondförmögenheten var 3 649 miljarder (motsvarande 63 procent) placerade i aktiefonder.

Annons

Annons