Nacka utses till Sveriges mest robusta kommun för tredje året i rad

Taggar i artikeln

Nacka
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Nacka kommun tilldelas förstaplatsen i Regionernas kamp 2023 meddelar konsultbolaget WSP. Med ett robusthetsindex på 129 poäng (av 140 möjliga) placerar sig Nacka på förstaplats av Sveriges 290 kommuner. I rapporten får Nacka genomgående högsta poäng i nästan alla parametrar för att mäta robusthet.

Realtid.se

I rapporten utvärderas kommunerna utifrån en mängd parametrar: ålder på befolkningen, skolelevernas meritvärde, inflyttning, näringslivets uthållighet, för att nämna några. Datan hämtas från offentliga databaser som SCB och analyseras utifrån utfallet under det senaste året, men också sett till utvecklingen under det senaste decenniet. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nytt för i år är att rapporten även tar ett större grepp på trygghet och kommunernas brottsförebyggande arbete, med lokal brottslighet som en rankingfaktor. Även här ligger Nacka något bättre till än genomsnittet i landet, sett till antal anmälda brott per 100 000 invånare.

Nacka kommuns förstaplacering följs av Täby kommun på andra plats och Kungsbacka kommun på tredje plats.

Annons

 

Annons