Finans Nyhet

Mytomspunnen finansman drivs i konkurs

Publicerad

Bara en ”tillfällig betalningsoförmåga”, kontrar Björn Monteines juridiska ombud.

Björn Monteine har försatts i personlig konkurs av Stockholms tingsrätt. Detta sedan ett flertal fordringsägare tidigare i år har lämnat in konkursansökningar mot den mytomspunne finansmannen.

En av dessa är Mikael Ehrman, i finansbranschen mest känd som vd för Net Cap åren kring millennieskiftet. Det är hans begäran om konkurs som tingsrätten nu accepterat.

Enligt Ehrmans juridiska ombud uppgår kraven på Björn Monteine till 20,4 miljoner kronor.

Annons

Juristen Bengt A Eriksson, som företrädde Monteine vid konkursförhandlingarna i augusti, vitsordade skulden men motsatte sig en konkurs då betalningsoförmågan endast var ”tillfällig”.

Tingsrätten gick dock på Mikael Ehrmans linje och advokat Björn Backman har nu trätt in som konkursförvaltare.

Björn Monteines totala skulder är inte kända. Han har tvistat med flera fordringsägare de senaste åren och kronofogden har gjort flera utmätningsförsök.

Annons

Att det är just Mikael Ehrman som driver Björn Monteine i konkurs är av visst börshistoriskt intresse.

När Dagens Industri för tio år sedan avslöjade hur fondkommissionären Net Cap varit spindeln i nätet bakom flera börsnoteringar av uppumpade bolag som E-Play och Comexchange, nämndes Björn Monteine som en av hjärnorna bakom upplägget.

Monteine förnekade detta kategoriskt vid tidpunkten.

Annons

Av konkurshandlingarna framgår att Mikael Ehrman och Björn Monteine hade en affärsrelation vid tidpunkten. Ehrman avgick som vd för Net Cap i november 2000. Under våren 2001 ska han ha lånat ut ett större belopp till Björn Monteine, vilket är ursprunget till miljonkraven.

Merparten av lånet återbetalades nämligen aldrig och när parterna förlikades i en uppgörelse 2007 hade fordran vuxit till 29 miljoner kronor. Tingsrätten fastställde ytterligare en förlikning 2009 som innebar att Monteine skulle betala 10 miljoner kronor i olika omgångar.

Om skulden inte betalades av i rätt tid skulle Mikael Ehrman ha rätt till ytterligare 10 miljoner kronor plus ränta i kompensation.

Enligt konkursakten har Björn Monteine bara betalat 1,3 miljoner kronor och kronofogden utmätt värden på ytterligare 1,4 miljoner. Den totala skulden har trots detta växt till över 20 miljoner kronor. Till detta kommer ytterligare betalningskrav från andra fordringsägare.

Realtid.se söker Björn Monteine och hans juridiska ombud Bengt A. Eriksson för en kommentar.

Kontroversiell affärshistorik

Björn Monteine, tidigare Hedstig, dömdes för sin medverkan i Göta Finans-svindeln på 1980-talet. Han utvandrade därefter och är sedan flera år skriven i Monaco.

2006 åtalades han för att ha hjälpt en advokat att plundra ett antal konkursbon. Björn Monteine friades dock helt från alla misstankar av domstolen.

Enligt Dagens Industri var Monteine inblandad i Net Cap-skandalen kring millennieskiftet, något som han själv förnekat.

Han har dock varit mer eller mindre synlig i en rad mindre noterade bolag i Europa de seanste tio åren. Under en period var han storägare i danska börsbolaget Nordisk Industripartner.

Kronofogden har utmätt tillgångar på ett konto hos Nordnet samt värdepapper i bolagen Swiss Hawk AG, Motion Network Hldg, London Hong Kong Exchange och CMX Capital Markets Exchange AG.

Annons