Finans Nyhet

Mutåtalad polis frias

Publicerad

En av Ekobrottsmyndighetens största utredningar någonsin slutar med platt fall.

På måndagen friades samtliga åtalade i Fly Me-målet och Ekobrottsmyndigheten tvingas därmed lägga ännu en tung förlust till högen av tunga förluster i komplicerade ekobrottsmål.

Men det finns fler aktuella exempel. En färsk dom i Svea hovrätt sätter definitivt punkt för den omfattande ekobrottsutredningen kring Bank Crozier och Scandinavian Net Logistics.

Fällande dom rivs upp

Den 10 juni friade Svea hovrätt ex-polisen Tage Åström och finansentreprenören Peter Johansson från alla misstankar om bestickning och mutbrott.

Annons

– Det kan inte gå bättre, säger advokat Gösta Bergman som är Peter Johanssons försvarare.

I tingsrätten blev det villkorlig dom för båda men denna rivs alltså upp av hovrätten som anser att åklagarens bevisning inte håller måttet. Rätten påtalar till och med luckor i åklagarens bevismaterial som borde ha kunnat täppas till, exempelvis genom vittnesförhör.

– Det är samma bevisning som presenterades i tingsrätten. Tingsrätten tyckte att den räckte, hovrätten tyckte inte det, konstaterar chefsåklagaren Stefan Göransson vid Riksenheten för polismål.

Annons

Hans bedömning är att domen inte kommer att överklagas.

Tage Åström är nöjd med hovrättens utslag men säger att det varit fyra tuffa år sedan misstankarna uppstod:

– Delar av åtalet var som hämtat ur ett Åsa-Nisse-avsnitt. Det var ren smutskastning. Jag blev väldigt besviken.

Annons

Men han visste att det fanns goda chanser vid ett överklagande:

– Min advokat sa redan från början att domen i tingsrätten var helt fel. Det är sådant som håller en uppe.

Överklagas inte

Mutåtalet har koppling till en utdragen förundersökning på Ekobrottsmyndigheten som slutade med friande domar i tingsrätten i januari 2010. Enligt misstankarna skulle Tage Åström ha samarbetat med Peter Johansson och hans nätverk i utbyte mot ekonomiska förmåner.

Eftersom mutmisstankarna rörde en polisanställd flyttades ärendet till Riksenheten för polismål.

Ekobrottsmyndigheten drev dock huvudutredningen vidare. Realtid.se har tidigare rapporterat om det omfattande åtalet där brottsmisstankarna sträckte sig tillbaka till slutet av 90-talet.

Av sju åtalade friades dock samtliga utom en som dömdes till tre månaders fängelse. I en separat rättegång under hösten 2010 friades också ytterligare en misstänkt som begärts utlämnad till Sverige.

Åklagare Thomas Langrot överklagade den första domen till hovrätten men har därefter ångrat sig. Efter årsskiftet tog han beslutet att dra tillbaka sin överklagan. Senare under våren beslöt hovrätten att formellt kasta ut hela målet sedan alla parter enats om att tingsrättsdomen skulle stå fast.

”Kom snett från start”

Enligt Thomas Langrot var det i praktiken omöjligt att driva målet vidare efter de båda friande domarna och tingsrätternas tolkning av bevisläget i målet. Enligt åklagaren saknades viktiga pusselbitar som Ekobrottsmyndigheten misslyckats med att få fram via rättshjälp i utlandet.

Advokat Gösta Bergman tycker å sin sida att utredarna gjorde flera misstag tidigt under förundersökningen som ledde fram till ett åtal som inte höll:

– Man kom snett redan från start. Man förstod inte vad det handlade om, säger han.

Scandinavian Net Logistics erbjöd ett unikt transaktionssystem som främst kom att utnyttjas av spelbolag som sålde tjänster till amerikanska kunder. Transaktionsmotorn gjorde att kortbolagens spärrar för nätspel kunde kringgås.

Under en kort period strömmade hundratals miljoner kronor genom det svenska bolaget som sedan försvann utomlands. Enligt åklagaren låg det en avancerad brottskonspiration med falska fakturor och dold vinstdelning bakom bolaget.

Men försvaret lyckades visa upp en trovärdig alternativ bild i rätten som ledde fram till de friande domarna.

Enligt Gösta Bergman bor Peter Johansson numera utomlands och driver nya affärsprojekt.

Tage Åström lämnade sin tjänst hos polisen 2009 efter en uppgörelse med arbetsgivaren. Han är numera verksam i eget bolag och bland annat involverad i produktionen av en serie nya Johan Falk-filmer.

Annons