Finans Nyhet

Metromark anmäler skattehandläggare

Publicerad
Uppdaterad

”Grovt tjänstefel”. Vd Lars Ågren kräver utredning av skattehandläggares ansvar för miljonkrav.

Helene Rothstein

Hovrätten har rivit upp konkursbeslutet mot Metromark Hospitality Group och återvisat ärendet till tingsrätten för ny handläggning. I väntan på denna går nu bolaget till hård attack mot Skatteverket vars miljonkrav ligger bakom den ursprungliga konkursansökan.

Tvisten rör 3,6 miljoner kronor i form av moms som Skatteverket kräver tillbaka från Metromark. Bolaget hävdar att kravet inte är berättigat och strider mot ett EU-direktiv på området.

– Vi har förgäves försökt att kräva av Skatteverket att de följer gällande lag men det struntar de i, säger Lars Ågren som sitter i Metromarks styrelse.

Annons

Bolaget har hittills utan framgång försökt få Skatteverket att ändra sitt beslut. Nu anmälet bolaget myndighetens handläggare.

– Vi kommer nu att polisanmäla handläggaren för grovt tjänstefel. Myndigheter förväntas följa lagen och ämbetsmän förväntas också följa lagen, gör man inte det är det tjänstefel, säger Lars Ågren.

Han kallar Skatteverkets beslut för ett rättsövergrepp:

Annons

– Det finns inga domar på det här utan det är bara omprövningsbeslut som en enskild handläggare längst ner i hierarkin har fattat. Att en tokstolle på en myndighet kan ställa till med allt detta är sorgligt, det är inte värdigt en rättstat.

Stockholms tingsrätt kommer att på nytt pröva frågan om konkursbegäran i januari nästa år. Huvudinvändningen mot tingsrättens första konkursbeslut var att tingsrätten inte handlagt ärendet på korrekt sätt då en notarie fattade beslutet.

– Precis som vårt ombud, advokat Thomas Ekenberg säger, så är det en förhållandevis komplex fråga, vilken tingsnotarien inte riktig förmådde förstå, påpekar Lars Ågren.

Annons

Annons