Finans Nyhet

Masoud Kamali

Publicerad

… professor och regeringens diskrimineringsutredare som på DN debatt ger förslag på hur den negativa särbehandlingen av invandrare ska kunna stoppas.

Ett medborgarråd som ska bestå av personer ”bosatta i marginaliserade och stigmatiserade områden” är ett av förslagen. Vilka områden handlar det om?

– Det är de områden som vi alla känner till. Där arbetslösheten är hög, tillgången till välfärden är låg och ohälsa råder. Det är Rinkeby, Tensta, Rosengård, Hammarkullen och Gottsunda.

– Gränsdragningen för vilka områden som ingår är inte klar, men inte så svår att göra. Definitionen får senare göras av en kommitté, därefter har man val i områdena och bygger upp medborgarråden.

Annons

Vad kommer medborgarråden att kosta?

– Vi har inte tittat på kostnaderna, men jag är övertygad om att det inte kostar så mycket. En hel del kommer att ske på frivillig basis och så får man se till vad man tjänar på det.

Vad tjänar man på det?

Annons

– Att människor deltar i samhällslivet och att det demokratiska underskottet försvinner. De politiska partierna har misslyckats och vi behöver nya kanaler och institutioner för att ta tillvara dessa människors starka intresse att engagera sig.

– Vi får bort tänkandet om vi och dom, en attityd som är farlig. Det är den största vinsten.

Mauricio Rojas, fp, kritiserade ditt förslag för att just förstärka ett vi- och dom-tänkande.

Annons

– Men det gör det inte. Vi går ifrån etniciteten helt, eftersom vi endast utgår ifrån områden som är stigmatiserade, och det är dem man ska kämpa emot.

Ditt andra förslag handlar om att göra jobben ”mer lättillgängliga för boende i marginaliserade områden”. Hur då?

– Annonserna måste visas även i dessa områden, i dag känner inte alla till annonserna.

Varför inte då?

– Nu finns det annonser i affärstidningar, på nätet, i fackliga tidningar och stora tidningar som DN. I dessa områden har man inte tillgång till dessa medier.

Hur ska arbetsgivarna börja annonsera på annat sätt?

– Det ska de göra för att de själva tycker det är viktigt. Men om de inte gör det är jag inte främmande för att lagstifta om att annonsering ska ske så att alla får tillgång till den.

– Problemen i dessa områden vilar på allas ansvar, och en arbetsgivare kanske säger att annonseringen kostar lite mer. Men med hänsyn till vad man får tillbaka så kostar det inte så mycket.

Annons