Finans Nyhet

Manpowers nya drag

Publicerad
Uppdaterad

Ökad efterfrågan på chefer och specialister gör att Manpower dubblar antalet rekryteringskonsulter. Per Åström ska dammsuga marknaden på de bästa konsulterna.

Olle Blomkvist

Rekryteringsbranschen är en temperaturmätare på konjunkturen, och då säger det en del när den som är störst på marknaden dubblar antalet anställda konsulter som arbetar med rekrytering åt externa kunder i det privata näringslivet, från 100 till 200. För Manpower innebar 2003 en minskad fakturering på 20 procent jämfört med året innan.

– Men vi ökar vår omsättning med 20 procent i år, säger Per Åström, rekryteringschef på Manpower AB. (Vi pratar om den externt riktade rekryteringen och inte Manpowers bemanningsverksamhet.)

Så ni tar igen det ni förlorade 2003?

Annons

– Ja, det är vi på väg att göra.

Innebär det att ni är vinnare på vd-karusellerna?

– Vi strävar efter att bli större på det området också. Vår verksamhet ligger främst inom rekrytering av mellanchefer och specialister. Där är vi störst och det är en position vi tänker behålla.

Annons

Den ökade efterfrågan av kvalificerade personer på ekonomiområdet sker främst inom vanliga företag som stärker sina ekonomifunktioner. Manpower ser också en ökad efterfrågan på specialister inom teknik.

– Vändningen inom telekom är en bidragande effekt. Det som är unikt nu är en efterfrågan på både nyexaminerade ingenjörer och specialister med 10–15 års erfarenhet.

Så specialister i 50-årsåldern efterfrågas?

Annons

– Ja, de är gångbara i högsta grad, säger Per Åström och syftar på specialistkompetens i vad han kallar snäva nischer.

Ökar efterfrågan på kvinnor i mellanchefsleden?

– Nej, som konsultbolag är vi neutrala när det gäller kön och religion. Det är kompetens och personlighet som avgör.

Men i den egna organisationen är Manpower rekryteringskonsulter till 80 procent kvinnor, och 90 procent av cheferna inom den verksamheten är kvinnor.

Manpower ägs av amerikanska Manpower Inc och koncernen har verksamhet i mer än 70 länder, och i de flesta EU-länderna. I Europa arbetar drygt 700 konsulter med rekrytering. Enligt Per Åström har organisationen en fördel när fler uppdragsgivare tänker internationellt.

– Vi byter affärer och kandidater med varandra i Sverige, England, Tyskland, Italien och Spanien på ett sätt som vi inte gjort tidigare.

Kräver uppdragsgivarna snabbare resultat?

– Till viss del. Det är inte samma hysteri som för fem år sedan. Vi är måna om att det verkligen blir helt rätt.

Innebär det att ni lämnar garanti?

– Ja, den är 100-procentig. Är inte kunden helt nöjd inom 100 dagar så får han pengarna tillbaka eller så gör vi om rekryteringen kostandsfritt. 98 procent av våra kunder är nöjda, säger Per Åström och låter som en fullblodssäljare.

En motor i Manpowers rekryteringsverksamhet är CV-databasen och internet. Per Åström räknar med att deras annonsering i press minskar, och det innebär en ökad nytta av CV-databasen.

CV-databasen får 2.000 nya kandidater i veckan och används också av bemanningsverksamheten.

– Vi gör uppemot 300 rekryteringsintervjuer i veckan.

Förra året fakturerade Manpowers rekryteringsverksamhet cirka 100 miljoner kronor i Sverige, faktureringen låg på 1,1 miljon kronor per anställd. Även faktureringen per anställd ökar i år, lovar Per Åström.

Annons