Finans Nyhet

Malmsäter-bolag i konkurs

Publicerad
Uppdaterad

När personalen inte fick lön på flera månader begärde de bolaget i konkurs.

Helene Rothstein

Finansmannen Jon Malmsäter satt som styrelseordförande för det havererade husföretaget Living Point.

Living Points affärsidé liknande den som konkursade Next House hade, det vill säga att sälja designade hus. I samband med att Next House-bolagen gick i konkurs, vilket Malmsäter begärde efter en fordran på 2 miljoner kronor, hoppades företrädarna för Living Point kunna vinna över några kunder till det nya bolaget.

Företagets tre anställda har nu begärt företaget i konkurs eftersom de inte fått utlovad lön. Sammanlagt uppgår löneskulderna till cirka en halv miljon kronor.

Annons

David Nordh, som var vd för Living Point, berättar i ett tingsrättprotokoll att han anställdes i bolaget vid årsskiftet. I protokollet säger han att lönerna blivit försenade i juni, därefter uteblev lönerna helt. När han sade till ägarna att han inte kan arbeta vidare på grund av utebliven lön fick han information om att lönen kommer ”nästa vecka”. Hans fordran på bolaget uppgår i dag till 206.000 kronor.

Enligt Nordhs utsago har bolaget skatteskuld på 200.000 kronor, därtill tillkommer skulder till leverantörer såsom kontorskonstnader på mellan 50.000 och 60.000 kronor. Han tillägger i protokollet: ”Det finns ingen verksamhet i dag och bolaget har inga intäkter. Sista inbetalningen till bolaget gjordes av en kund i maj 2011”.

I samma tingsrättsprotokoll säger projektledaren att hon inte heller fick någon lön och därtill erbjöds svart utbetalning: Petter Elmstedt ”som ibland utger sig för att vara ägare av bolaget” erbjöd henne 16.000 kronor av sin egen lön för att hon skulle utföra arbete i ett ärende. Hon utförde arbetet men fick inga pengar. Därefter blev hon och den tredje kollegan, arkitekten, erbjudna 20.000 kronor vardera om de hjälpte till med samma ärende. Pengarna betalades in men återbetalades eftersom de inte ville ta emot svarta pengar av ägarna, står det i protokollet.

Annons

Inte heller den tredje anställde, arkitekten, fick lön som utlovats men jobbade på ett bra tag ändå.

Tillsammans med David Nordh tog projektledaren fram en likviditetsrapport som de lade fram för Malmsäter. I rapporten stod att bolaget behövde ett tillskott på 800.000 kronor, något som Malmsäter inte ville investera.

De enda intäkter som kom in från ägarna var sammanlagt 100.000 kronor. I övrigt har bolaget i stort sett levt på från sin första affär som rör ett hus i Vallentuna.

Annons

Bolaget försattes i konkurs den 7 november i år av Stockholm tingsrätt. Konkursförvaltare är Lars-Henrik Andersson vid advokatbyrån Lindahl.

Enligt kreditupplysningstjänsten Syna har Living Point bland annat en registrerad skatteskuld på drygt 140.000 kronor.

– Jag har absolut inga kommentarer angående Living Point eftersom jag nu har trätt ur styrelsen. Det är den enda kommentaren jag har, säger Jon Malmsäter när Realtid.se når honom per telefon.

Annons