Finans Nyhet

LRF Konsult och Altor förbereder nästa steg

Katarina Klingspor är vd på LRF Konsult, där Altor gått in som storägare. En ny styrelse tillsattes i mitten av maj.
Publicerad

Inom cirka 1,5 år kommer LRF Konsult med majoritetsägaren Altor att lansera sitt nya varumärke. Det ska spegla både förankringen i de gröna näringarna och de nya urbana entreprenörerna. 

Vårvinterns storaffärer inom redovisningstjänster och rådgivning för entreprenörer börjar redan ge konkret resultat. 

I veckan lanserades Aspia, ett resultat av IK Invests köp av PwC:s redovisningsverksamhet. 

Men Katarina Klingspor, vd för LRF Konsult, låter sig inte stressas:

Annons

– Jag tror att det är bra med konkurrens, det gör att man måste vara på tå och inte blir självgod. På sitt sätt är vi absolut konkurrenter, men LRF Konsult har en annan vision och satsar på det breda tjänsteutbudet för småföretagare.

I mitten av maj tillträdde Altor 75 procent av aktierna i LRF Konsult och de båda parterna kunde så att säga sätta spaden i jorden. Faktum är att den operativa samarbetsfasen började med att den nya styrelsen, med representanter för LRF och Altor, åkte på en gemensam roadshow för att de nya ägarna skulle få lära känna verksamhetens rötter:

– Styrelsen har varit på en rundresa och besökt olika kontor för att lära känna företaget och företagskulturen och träffa medarbetare, berättar Katarina Klingspor.

Annons

Budskapet är tydligt, och återkommer flera gånger under intervjun: LRF Konsult kommer inte att “ge bort” sin stolta historia som hundraårigt företag och prioriterad samarbetspartner för verksamheter i de gröna näringarna, jord och skog.

– Styrelsens spontana kommentarer [efter besöken på olika kontor] har varit att det är en otroligt engagerad organisation med väldigt tighta band till sina kunder och väldigt stolta medarbetare, säger Katarina Klingspor.

Många kunder har varit med “sedan farfars tid” och LRF Konsult har följt företaget i generationer. Totalt sett räknar denna fullservicebyrå för småföretag cirka 75 000 kunder.

Annons

LRF Konsult är Sveriges i särklass största konsultbyrå för småföretagare. Som en jämförelse har Aspia cirka 30 000 kunder, med fokus på redovisning. Däremot ligger de två verksamheterna ganska lika i fråga om antal medarbetare och omsättning.

När Aspia under hösten integrerar förvärvet av KPMG:s redovisningsdel kommer medarbetarantalet att bli i samma storleksordning som LRF Konsults: 1 400 medarbetare. 

Båda verksamheterna kommer att ha en omsättning på en bra bit över miljarden. 

LRF Konsult har fler kontor, 130 mot 70 och, och betydligt fler kunder. Men den stora skillnaden ligger i tjänsteutbudet:

– Vi är inte helt jämförbara. Vi är delvis konkurrenter men samtidigt är LRF Konsult så mycket bredare i vårt tjänsteutbud där vi förutom redovisning och lön erbjuder skatterådgivning, juridisk rådgivning och mäklartjänster, säger Katarina Klingspor och fortsätter:

– Vi har byggt bredden utifrån våra kunders behov och vi kommer att addera och ytterligare bredda vårt tjänsteutbud.

Ett tänkbart nytt affärsområde kan rikta sig till företagaren som arbetsgivare. Tre av fyra jobb skapas i småföretag och småföretagen växer som aldrig förr.

Läs mer: Stark tillväxt av entreprenörer

Entreprenörerna finns i städerna såväl som på landsbygden och LRF Konsult är fast beslutet att bli den ledande fullservicebyrån för småföretag i alla branscher och geografier: urbana startup-entreprenörer såväl som familjeägda lantbruk i de gröna näringarna. Ett nytt varumärke ska spegla både LRF:s historia och framtiden.

– Vi har ett starkt varumärke som vi ska ta hand om och samtidigt koppla det nya varumärket till småföretag i våra tätorter, säger Katarina Klingspor och tillägger:

– Det sker i dag en urbanisering som vi inte kan undkomma, där har vi en stor potential. Samtidigt är det vårt ursprung i de gröna näringarna som har gett oss en unik position som vi självklart kommer att försvara och utvecklas.

Arbetet med det nya varumärket är redan igång, men resultatet ligger 1,5 till 2 år framåt i tiden, beräknar Katarina Klingspor.

Just nu arbetar hon och den nya styrelsen på en treårsplan för utvecklingen av företaget, det konkreta innehållet får vi vänta på lite till.

När det gäller tillväxten kommer den att ske både organiskt och genom förvärv, slår Katarina Klingspor fast utan att tveka. Men om hon har bråttom är det i så fall inget hon avslöjar:

– Att växa via förvärv kräver att man väljer med vem man vill växa. Det uppstår mycket potentiella synergier, men det är viktigt att vara selektiv annars är risken att ett förvärv stör organisationen mer än det ger. Men ja, vi tittar kontinuerligt efter företag att växa tillsammans med.

Den lokala närvaron i form av 130 kontor runtom i landet är en stark tillgång. 

– I en digitaliserad värld ökar värdet av det personliga mötet. Det är min övertygelse och det är där affärsrådgivningen kommer in. En småföretagare kan aldrig stänga av och med den nya tekniken kan vi erbjuda större flexibilitet och support utanför vanliga öppettidet. 

Mötet med rådgivaren kommer då att förknippas med ett annat värde, och andra tjänster, menar LRF:s vd Katarina Klingspor.

Fakta LRF Konsult

Ägs till 75 procent av Altor, 25 procent av LRF

Styrelse:
Klas Johansson, partner Altor – ordförande
Anders Källström, vd LRF
Petter Samlin, director Altor
Nils-Olov Ekholm, finanschef LRF
Pär Wiklund, arbetstagarrepresentant Unionen
Maria Bellskog, arbetstagarrepresentant Saco
David Persson, Associate Altor – suppleant

Annons