Finans Nyhet

Lön för mödan

Publicerad

Nordnets besparingsprogram bakom tredje kvartalets kraftigt ökade vinst.

Trots den finansiella turbulensen gick Nordnet starkt framåt under senaste kvartalet.

I dagens rapport hänvisar Nordnet till den höga kundaktiviteten under augusti samt förbättrat räntenetto. Dessutom har bolagets arbete med att sänka kostnaderna börjat ge genomslag.

– Hög aktivitet, ett stabilt räntenetto och kostnadskontroll är alltså ledorden för resultatet i tredje kvartalet, säger Nordnets vd Carl-Viggo Östlund i en rapportkommentar.

Annons

Rörelseintäkterna under kvartalet uppgick till 276,3 miljoner kronor (201,7) med ett resultat före skatt på 101 miljoner (23,3).

Besparingarna har riktats in på minskad marknadsföring och färre konsulter men även stängning av en handelsplattform i Finland. Bolaget har också dragit ner på antalet anställda.

Nordnet har idag 336 anställda en minskning med 21 personer på ett år.

Annons

Carl-Viggo Östlund flaggar för att ytterligare besparingar kan bli aktuella om den finansiella oron tilltar och slår mot kundernas sparbeteende.

– För Nordnet innebär det att vi fortsatt måste vara beredda på anpassningar av såväl kostnader som produkter, säger han i rapporten.

Annons