FondNyhet

Littorin: ”Lägre marknadsrisk med hållbar portfölj”

Gustaf LittorinGustaf Littorin
”Resultatet visade att den relativt mer hållbara portföljen hade statistiskt signifikant lägre marknadsrisk under studiens femåriga period. Samma portfölj hade även lägre risk relaterad till storleks- och värdefaktorn från Fama & Frenchs trefaktormodell”, säger Gustaf Littorin till Realtid
Publicerad
Uppdaterad

Hållbara aktiefonder har lägre marknadsrisk men genererar inte nödvändigtvis högre avkastning än andra jämförbara fonder. Det visar Gustaf Littorin i en ny kandidatuppsats.

Anders Frick

Genererar hållbara aktiefonder högre avkastning än andra jämförbara fonder? Det var utgångspunkten för ekonomistudenten Gustaf Littorin, som nyligen presenterade sin kandidatuppsats.

Svaret blev ”nja”, men däremot var det tydligt att marknadsrisken var lägre – i alla fall i den undersökning som Littorin gjorde. Han delade in 115 svenska aktiefonder i två portföljer, vilka består av de fonder som relativt är mer eller mindre hållbara i varje enskild fondkategori. Portföljerna var konstruerade utifrån Morningstars relativa hållbarhetsmått.

– Resultatet visade att den relativt mer hållbara portföljen hade statistiskt signifikant lägre marknadsrisk under studiens femåriga period. Samma portfölj hade även lägre risk relaterad till storleks- och värdefaktorn från Fama & Frenchs trefaktormodell, säger Gustaf Littorin till Realtid och fortsätter:

Annons

– Samtliga prestationsmått antydde att de mindre hållbara fonderna genererade mer riskjusterad avkastning under perioden. Däremot kunde inget av prestationsmåtten visa statistiskt signifikanta skillnader, säger han.

Hur kom du på idén att skriva din uppsats om just detta ämne?
– Jag gillade kursen om portföljvalsteori väldigt mycket, så jag visste att jag ville skriva något inom det ämnet. Jag läste igenom tidigare uppsatser och stötte på några stycken som relaterade till hållbarhet. De flesta jämförde hållbara fonder, miljöfonder och traditionella fonder. Det övergripande problemet var att de ofta stötte på en del problem i datamängden för de hållbara fonderna och framför allt miljöfonderna. Sedan var det också intressant att se om pandemin hade påverkat resultatet, säger Gustaf Littorin.

Vad är din egen reflektion kring resultatet?
– Studiens resultat visar att det inte finns bevis för att investering i en mer hållbar fond skulle medföra lägre riskjusterad avkastning i utbyte mot ett hållbart främjande. Min egen reflektion är att det verkar vara ett positivt resultat. Fler och fler efterfrågar hållbara produkter, både i konsumtionsprodukter och finansiella produkter, säger han och fortsätter:

Annons

– Jag skulle dock ta resultatet med en nypa salt. Fondurvalet består endast av svenskregistrerade aktiefonder, däremot återfinns till exempel skillnader i fondernas storlek, geografiska inriktning och huvudsakliga branscher. Jämförelser mellan fonder med olika typer av innehav, uppbyggnad och inriktning kan medföra mätfel, säger han.

Närmast framöver väntar analytikerjobb på en kapitalförvaltande fondkommission för Littorin.

– Det är verkligen kul och i linje med det jag har skrivit om här. Under den senaste tiden har jag även varit ansvarig över att ta fram en plan för att bemöta de direktiv som har kommit upp på EU-nivå gällande finansiella aktörers upplysningar om hållbarhet, säger Gustaf Littorin.

Annons

Här kan du läsa uppsatsen i sin helhet>>

Fotnot: Den som tycker att efternamnet klingar bekant tänker möjligen på Gustafs pappa, Sven Otto Littorin, som tidigare var arbetsmarknadsminister.

Annons