Finans Nyhet

Ilija Batljan Invests räntebörda allt tyngre

Taggar i artikeln

Ilija Batljan Invest
Ilija Batljan. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Investmentbolaget Ilija Batljan Invest, som ägs av fastighetsmagnaten och tidigare SBB-chefen Ilija Batljan, minskade förlusten i det tredje kvartalet. Räntebördan växte dock rejält för investmentbolaget.

Finwire

Hyresintäkterna uppgick till 4,1 miljoner kronor (4,6), en minskning med 10,9 procent mot föregående år.

Driftnettot uppgick till 3,2 miljoner kronor (3,5), en minskning med 8,6 procent mot föregående år.

Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -34,5 miljoner kronor (0).

Annons

Resultatet före skatt var minus 147,7 miljoner kronor (-298,9). Resultatet efter skatt blev minus 140,9 miljoner kronor (-299,3).

Resultat från andelar i intresseföretag var minus 390,5 miljoner kronor (-121,8) och resultat från övriga tillgångar 328,1 miljoner kronor (-164,8).

Räntebördan växte rejält. Räntekostnader och liknande resultatpositioner ökade till minus 60,5 miljoner kronor (-21,3).

Annons

Soliditeten var 45 procent (63). Den justerade soliditeten var 49 procent (66).

Annons