Juridik Nyhet

Licenshavare får böter för brott mot omsorgsplikt

Taggar i artikeln

Kammarrätten Spelbolag
Publicerad
Uppdaterad

Kammarrätten bedömer att en licenshavare av spel har brutit mot den omsorgsplikt som gäller enligt spellagen. Licenshavaren har därför tilldelats en varning och påförts en sanktionsavgift.

Realtid.se

Enligt spellagen finns en omsorgsplikt som varje licenshavare ska fullgöra för att skydda spelare mot överdrivet spelande. I omsorgsplikten ingår att fortlöpande kontrollera spelarnas spelbeteenden. Kammarrätten har prövat omsorgspliktens omfattning. Domstolen har bedömt att omsorgsplikten innefattar en skyldighet för licenshavare att självmant begränsa kunders spelande och att vidta de åtgärder som krävs för att motverka överdrivet spelande. Det framgår av ett pressmeddelande.

– I detta fall har en licenshavare inte agerat tillräckligt skyndsamt trots att ett antal kunder har uppvisat ett överdrivet spelande, säger Annika Rojas Wiberg, kammarrättslagman vid Kammarrätten i Jönköping i en skriftlig kommentar.

Licenshavaren bedöms ha brutit mot omsorgsplikten och har därför tilldelats en varning och påförts en sanktionsavgift.

Annons

Kammarrätten har samma dag avgjort ytterligare mål enligt spellagen. Sex licenshavare har tilldelats varningar och påförts sanktionsavgifter på grund av olika överträdelser av spellagen. En licenshavare har tilldelats en anmärkning och påförts en sanktionsavgift.

I samtliga domar har kammarrätten tagit ställning till sanktionsavgiftens storlek och då tagit hänsyn till ett vägledande avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen från 2023 om hur taket för sanktionsavgifter enligt spellagen ska beräknas.

Kammarrättens domar kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.

Annons

Annons