FinansNyhet

Lendifys P2P-utlåning växer: ”Vi utmanar bankerna”

Erika Eliasson. Foto: Lendify
Publicerad

Utlåningen via P2P-bolaget Lendifys plattform ökade med cirka tre procent till 175 miljoner kronor under räkenskapsårets andra kvartal, jämfört med det föregående. Totalt har bolaget nu förmedlat en halv miljard kronor sedan starten 2014. ”Vi börjar att bli en allvarlig utmanare till bankerna”, menar bolagets IR-chef Erika Eliasson.

Realtid.se

Under räkenskapsårets andra kvartal (1 augusti–31 oktober) lånades totalt 175 miljoner ut via Lendifys peer-to-peer-plattform för lån mellan främst privarpersoner. Det kan jämföras med 170 miljoner under första kvartalet. Sedan starten 2014 har nu totalt cirka en halv miljard kronor lånats ut via plattformen.

– Vi börjar att bli en allvarlig utmanare till bankerna. Vi har byggt en tjänst som tilltalar både investerare och låntagare och vi ser en stadigt ökad efterfrågan både på att investera och låna via oss. Vi erbjuder såväl institutionella som privata investerare en möjlighet att investera i ett tillgångsslag som tidigare endast varit tillgängligt för bankerna. Den genomsnittliga årsavkastningen hos Lendify ligger på cirka 6 procent efter kreditförluster och avgifter, vilket många investerare anser vara en mycket bra avkastning i förhållande till den risk man tar, säger Erika Eliasson, IR-chef på Lendify.      

Antalet aktiva investerare på Lendifys plattform ökar stadigt och uppgick per den 31 oktober 2017 till drygt 4.250 personer.

Annons

Lendify – en P2P-marknadsplats för lån mellan privatpersoner – tog i maj i år in 200 miljoner kronor genom en obligationsemission från institutionella investerare. Kapitalet har lånats ut på bolagets plattform, vilket planenligt lett till större lånevolymer. Något Realtid.se rapporterat om nyligen.  Obligationsemissionen utökades med ytterligare 100 miljoner i oktober.

Det innebär att pengar som lånas ut via Lendify snabbare hittar en låntagare. Därmed ökar allokeringstakten samtidigt som Lendify kan stärka riskspridningen i långivarnas/investerarnas portföljer; insatt kapital kan alltså fördelas på fler lån än tidigare.

– Genom att använda oss av den institutionella marknaden kan vi möta den stora efterfrågan på lån, göra större volymer och på så sätt även förbättra vårt erbjudande till våra privatinvesterare vilka är kärnan i vår verksamhet, sa Erika Eliasson, IR-chef på Lendify, till Realtid.se i början av oktober.

Annons

De ökade volymerna innebär att insättningar gjorda från och med 15 september i år sprids på fler lån. Enligt de nya riktlinjerna fördelas investeringar på över 10.000 kronor på 30 lån, de på 50.000 på 40 lån, de på 100.000 på 50 stycken och investeringar på över en miljon på 100 lån.

Tunga ägare

Bland Lendifys ägare återfinns Avito-grundarna Jonas Nordlander och Filip Engelbert, affärsängeln Fredrik Wallenberg samt Vostok New Ventures vd Per Brilioth och Lundin-toppen Ashley Heppenstall. 

Bolagets medgrundare och vd Nicholas Sundén-Cullberg sa i en intervju med Realtid.se i slutet av juni att Lendifys mål är att expandera till Norge och Finland, ta 5 procent av blancolånsmarknaden och bli en börs för lån i Norden. Bolaget utesluter inte banksamarbeten, men vill inte gå till börsen.

– Våra ägare tänker långsiktigt och vet att det tar lång tid att bygga ett bolag som ska utmana det traditionella banksystemet. Så vi ska försöka behålla dem så länge vi kan, sa Nicholas Sundén-Cullberg till Realtid.se då.

Entreprenören John-Christian de Champs (tidigare Eriksson)  startade – med inspiration från amerikanska och brittiska motsvarigheter – Lendify 2014. Han fick snart med sig Nicholas Sundén-Cullberg och José Cartro som hjälpte till att bygga upp bolaget. John-Christian de Champs var Lendifys vd fram till slutet av juni i år, då han efterträddes av Sundén-Cullberg. de Champs är dock kvar i bolaget och fokuserar numera på affärs- och it-utveckling. 

Annons