Finans Nyhet

Legolas Invest vinner framgång mot ATG

Rune Andersson, grundare och ordförande för Mellby Gård, Legolas Foto: Mellby Gård samt WikipediaRune Andersson, grundare och ordförande för Mellby Gård, Legolas Foto: Mellby Gård samt Wikipedia
Rune Andersson, grundare och ordförande för Mellby Gård, Legolas Foto: Mellby Gård samt Wikipedia
Publicerad
Uppdaterad

Rune Anderssons bolag Legoas Invest får fortsätta verksamheten under namnet Legolas.

Sara Johansson

Finansmannen Rune Anderssn, som ligger bakom bolaget Legolas Invest som äger bettingsajten Legolas.bet, har vunnit en första runda i Stockholms tingsrätt.

ATG lämnade in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt för att stoppa Rune Anderssons bolag Legolas Invest att använda sig av namnet Legolas som ATG numer äger som varumärke. Talan rör varumärkesintrång. ATG yrkade dessutom att Patent- och marknadsdomstolen vid vite om tre miljoner kronor varje gång förbudet överträds interimistiskt förbjuder Legolas Invest att använda orden Legolas.

Legolas Invest har bestridit båda yrkandena och uppger att ATG varit vid ond tro vid varumärkesregistreringen i syfte att hundra Legolas Invest att träda in på den svenska spelmarknaden.

Annons

Legolas Invest menar att ett bifall till ATG:s interimistiska yrkande skulle utgöra en oproportionerlig kränkning av Legolas Invest rättigheter och bolaget kommer att åsamkas enorm skada.

Domstolen konstaterar, vid en handläggning i parternas utevaro, att det framgår av utredningen att ATG är innehavare av varumärket och att domstolen i och för sig gör den bedömningen att det anses föreligga sannolika skäl för att varumärket och Legolas Invest kännetecken respektive firmanamn är förväxlingsbara.

Domstolen noterar dock att Legolas Invest har invänt att ATG varit i ond tro vid varumärkesregistreringen. I invändningen har Legolas Invest "anfört konkreta omständigheter och bevisning till stöd för sin inställning att ATG genomfört varumärkesregistreringen i ond tro och att registreringen därför bör upphävas”, skriver domstolen.

Annons

Patent- och marknadsdomstolen anser att dessa uppgifter är tillräckliga för att "skapa en sådan osäkerhet om varumärkets giltighet att sannolika skäl för intrång inte kan anses föreligga”.

ATG:s yrkande om interimistiskt vitesförbud ogillades därmed av domstolen, vilket betyder att Legolas Invest tills vidare, till målet är slutligen är avgjord, får använda sig av varumärket Legolas utan risk för att betala tre miljoner kronor vid varje tillfälle ordet används.

Rune Andersson har länge varit en av de starkaste kritikerna till spelmonopolet och skattetrycket på ATG. Han har skrikit ut sin ilska över att staten tar 35 procent av spelnetto istället för att pengarna går tillbaka till branschen som han varit engagerad i under flera år bland annat med en stor egen uppfödning och ett trettiotal tävlingshästar. Han försökte få svensk travsport att bilda bolag på Malta där skatten ligger på 1 procent men fick inget gehör och startade istället själv Legolas Invest för att ta upp konkurrensen mot ATG.

Annons

Annons