Foto: Goldman Sachs
Krönika

Goldman Sachs jakt på stabilitet går via private banking

JP Morgan, USA:s största bank, skördar stora framgångar i sin satsning på private banking. Nu försöker investmentbanken Goldman Sachs att slå sig in på samma marknad. Realtids Claes Folkmar förklarar varför.

Claes Folkmar
Uppdaterad 2020-01-17
Publicerad 2020-01-17

De färska kvartalsrapporterna från de två finansiella giganterna skildrar två olika världar. Siffrorna från JP Morgan visar på kraftigt stigande intäkter och vinster. Nettovinsten klättrade med drygt 20 procent i fjärde kvartalet, och aktien steg ytterligare efter ett starkt 2019.

Goldman Sachs visar upp motsatsen med ett resultatfall på drygt 25 procent, visserligen ingår då kostnadsavsättningar för en skandalomsusad affär kopplad till Malaysia, och aktien föll.

Det är kärnan, investmentbanking, som hackar och den nya chefen David Solomon, som tog över efter den legendariske Lloyd Blankfein för drygt ett år sedan, försöker få ordning på resultatutvecklingen i Goldman Sachs via en större satsning på privatkunder. Det är en helt ny inriktning för den anrika investmentbanken.

Goldmans stora exponering mot investmentbankingtjänster och de globala marknaderna har, trots starka aktiemarknader, varit ett sänke under en längre tid. I fjol föll intäktsgenereringen inom investmentbanking med drygt 7 procent. Mindre än 10 procent av intäkterna härrör från konsumentrelaterade tjänster. JP Morgan är också aktivt i investmentbanking, men omkring hälften av intäkterna kommer från den, i dagsläget, mer lönsamma och mindre volatila privatmarknaden.

Den satsning som Goldman Sachs nu gör mot privatkunder bottnar i att företagsledningen vill få en bredare och stabilare intäktsstruktur än vad som är fallet med den nuvarande kärnverksamheten. Hittills handlar det om att Goldman startat en verksamhetsgren helt inriktad mot privatkunder under ett separat varumärke, Marcus – döpt efter investmentbankens grundare Marcus Goldman.

Tjänsten Marcus är helt onlinebaserad och inriktad mot ut- och inlåning till privatkundsmarknaden. Hittills har försäljningsutvecklingen, enligt företagsledning, varit bättre än väntat. Inlåningen växte från 24 miljarder dollar i början av 2019 till över 60 miljarder dollar i slutet av året. Goldman har även sänkt kraven på nya kunder inom sin private bankingverksamhet, vilket fått fart på intäkterna.

Målet för Goldmanledningen är att skapa en struktur som mer påminner om den som JP Morgan har, och därmed få bättre stabilitet i intjäningen. Svängningarna i resutatet har varit betydande på grund av det stora marknadsberoendet. Detta syns också i aktiemarknadens värdering av Goldman. Investmentbanken värderas till knappt 1,2 mot bokvärdet medan rivalen JP Morgan prissätts till drygt 2,1.

Platsannonser