Det gick bra att finansiera bostadsprojekt med högriskobligationer under 2017. Men det får vi nu lägga på historiens skräphög anser Realtids Per Lindvall. Foto: Oscar Properties.
Det gick bra att finansiera bostadsprojekt med högriskobligationer under 2017. Men det får vi nu lägga på historiens skräphög anser Realtids Per Lindvall. Foto: Oscar Properties.
Krönika

Allt svårare för Oscar Properties att stå upprätt

Byxorna halkar allt längre ned på bostadsutvecklaren Oscar Properties – kanske blir de nya redovisningsreglerna spiken i kistan, spekulerar Realtids Per Lindvall.

Per Lindvall
Publicerad 2020-04-17

Strategin att hänga på repen brukar inte vara någon vinnande strategi i boxning, i synnerhet inte om man har tappat garden. Där någonstans befinner sig den hårt pressade bostadsutvecklaren Oscar Properties.

Finansinspektionens grava tillrättavisning för hur bolaget tillämpat IFRS 10, som gäller koncernredovisning och då konsolideringen av de bostadsrättsföreningar som Oscar Properties bildat och tecknat avtal med är kanske det som drar ner byxorna på bolaget. 

Med den nya tillämpningen från och med i år bör vi få se hur mycket av Oscar Properties resultat och egna kapital som pumpats upp av sådana internförsäljningar. Att FI tar till sanktionshotet och Oscar Properties känner sig tvingade att följa talar för att det inte bara handlar om kosmetiska förändringar. Hur mycket har exempelvis resultatet pumpats upp av avtalet med det ännu ej projektstartade BRF Skurusundet? 

För ett bolag som redan vacklar och där den rådande coronapandemin gör att alla planer och prognoser om projektportföljens genomförande kullkastats är det inget som stärker överlevnadsförmågan. Det gäller i synnerhet för ett bolag som har 1 miljard kronor i skulder, exklusive eventuella tillkommande skulder för de bostadsrättsföreningar som man nu ska konsolidera, men väldigt osäkra framtida intäktsflöden.

Oscar Properties har ju haft mycket stora problem att hantera den obligation som ursprungligen  förföll i september i fjol. Mindre har skrivits om den high yield-obligation på 500 miljoner kronor som dotterbolaget Nackahusen AB emitterade i mars 2017 i samband med förvärvet av  projektfastigheterna. Det var när Stockholms bostadsrättsmarknad stod i zenit. Oscar Properties har gått i borgen och fastigheterna i detta projekt är pantsatta för obligationen.

Projektet var så sent som vid utgången av 2018 planerat att påbörjas under andra kvartalet i år. Nu heter det ”ej planlagt projekt” i noten till den projektportfölj som räknas upp i det senaste bokslutet. De förvaltningsfastigheter som ingick har avyttrats och delar av obligationen har lösts. Totalt återstår 360 miljoner kronor som förfaller i augusti i år. 

Att finansiera bostadsprojekt med högriskobligationer var nog något som gick under 2017, men troligen något som historien kommer att lägga till tulpanlökar, subprimelån och andra bubbelprodukter. 

Platsannonser